Hướng dẫn sử dụng hồ sơ y tế

Bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực hồ sơ y tế điện tử đều biết về việc chuyển giao sang công nghệ không giấy tờ trong lĩnh vực này. Hồ sơ y tế điện tử cho phép cung cấp tài liệu tốt hơn, ít lãng phí giấy hơn, tuân thủ hệ thống các quy định tốt hơn và giúp chăm sóc bệnh nhân hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, do các phòng khám sử dụng các hồ sơ y tế theo nhiều cách khác nhau nên các nhà quản lí và những người lên kế hoạch cần hiểu sâu về cách sử dụng hồ sơ y tế điện tử một cách hiệu quả từ những trang web trực tuyến.

Một phòng khám sẽ có rất nhiều hồ sơ điện tử và bệnh án điện tử  mỗi khi có bệnh nhân mới tới khám. Các gói phần mềm và công cụ hỗ trợ nhân viên sử dụng những hồ sơ y tế điên tử để lâp kế hoạch, thanh toán và nhiều chức năng khác. Bác sĩ, y tá và những đối tượng khác có thể tìm kiếm:

  1. Quản lí việc chăm sóc bệnh nhân hàng ngày trong một phòng khám, nơi mà hồ sơ y tế cung cấp dữ liệu quan trọng về bệnh sử của bệnh nhân và nhiều vấn đề khác.
  1. Kế toán tài chính y tế, nơi mà các hồ sơ có thể được liên kết với các công cụ phần mềm hồ sơ y tế có hiệu quả cho việc thanh toán, xem tài khoản và các việc kế toán khác.
  1. Sử dụng những cách mới để tối ưu hóa quy trình trong phòng khám với những phiên bản mới của phần mềm hồ sơ y tế và những công cụ khác.

Các bước thực hiện

Những gợi ý tốt nhất để giúp bạn tìm hiểu về cách sử dụng hồ sơ y tế điện tử cho phòng khám

Sử dụng  hồ sơ y tế trong việc quản lí hàng ngày

Các cơ sở y tế nhận ra rằng các công cụ bổ trợ cho việc sử dụng hồ sơ y tế có thể giúp nhận dạng bệnh nhân, sắp xếp lịch, ghi lại tình trạng sức khỏe và phương pháp điều trị của bệnh nhân. Vì vậy hãy tìm kiếm những công ty trực tuyến để họ có thể giúp bạn trang bị cho phòng khám những chức năng này

Lời khuyên của tôi là: Công ty acentec hay isofh cung cấp một loạt các công cụ cho việc sử dụng hồ sơ y tế điện tử trong việc lên lịch và quản lí phòng khám. Bạn cũng có thể vào Cổng thông tin điện tử chính phủ để tìm hiểu thêm các quy định của nhà nước về hồ sơ điện tử

Sử dụng phần mềm hồ sơ y tế điện tử cho việc thanh toán và kế toán

Một tính năng hữu ích khác của việc vi tính hóa hồ sơ y tế điện tử là chúng không chỉ chứa dữ liệu về nhân khẩu mà còn lưu trữ chính xác tiền sử của bệnh nhân. Điều này rất cần thiết cho việc chi trả một khoản bảo hiểm lớn hay việc lập hóa đơn chi tiết cho việc xuất viện. Hãy liên kết hồ sơ tới những nguồn này để bắt đầu cho việc hoàn trả

Lời khuyên của tôi là: Hãy để Medstar hoặc EHRs giúp quản lý quy trình thanh toán kết hợp với hồ sơ bệnh nhân được được vi tính hóa  để có được các giải pháp hợp lý hóa tài chính tuyệt vời cho các tài khoản của bệnh nhân. Hoặc có thể tìm hiểu thêm từ MDS Medical

Luôn đi đầu trong việc sử dụng hồ sơ y tế một cách mới và thú vị

Bên cạnh việc dành thời gian thử nghiệm việc sử dụng hồ sơ y tế trên máy tính, một số cơ sở y tế còn đang hướng tới tương lai sẽ nhận đầu vào từ các công ty nghiên cứu mọi khả năng có thể xảy ra, để xử lí tốt hơn các hồ sơ y tế điện tử cho cơ sở

Lời khuyên của tôi là: Tìm các nguồn thay thế trong việc sử dụng hồ sơ y tế điện tử để tránh việc trùng lặp với một số phần mềm nổi bật như e-MDs. Tham gia các cuộc khảo sát, liệt kê ra những tính năng bạn mong muốn ở phần mềm hóa đơn điện tử để đạt được những mục đích nhất định

Lời khuyên & phương thức thực hiện

Lời khuyên để thực hiện cách tốt nhất hướng dẫn này

Hồ sơ y tế điện tử cũng tốt ngang những nhân viên sử dụng chúng. Khi đẩy mạnh việc việc xây dựng một công cụ tốt hơn và áp dụng chúng, không nên sử dụng thông tin để lan tỏa đến  mọi người. Hãy tổ chức các buổi tập huấn với tất cả  nhân viên trong cơ sở để đảm bảo rằng mọi người đều nắm rõ

Biên tập

Câu hỏi phổ biến
Bạn muốn đặt câu hỏi?

Tối đa 75 chữ
Làm gì cho doanh nghiệp của bạn