Thương mại điện tử và Thỏa thuận xanh của EU

Sự gia tăng của thị trường và bán hàng trực tuyến đặt ra những thách thức mới đối với an toàn sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và các hoạt động kinh doanh không công bằng. 

Đồng thời, thương mại điện tử có tiềm năng tạo điều kiện cho các quy trình sản xuất và mô hình tiêu dùng bền vững hơn và đảm bảo tính tuần hoàn hơn.

Nghiên cứu này cung cấp thông tin về vai trò của thương mại điện tử trong việc thực hiện Thỏa thuận xanh châu Âu và đưa ra các khuyến nghị cho hành động trong tương lai.

Thỏa thuận xanh của EU là một gói và khuôn khổ chính sách nhằm chuyển đổi nền kinh tế châu Âu với mục tiêu bao trùm là đạt được sự trung lập về khí hậu vào năm 2050 và nâng cao tham vọng trong các mục tiêu giảm phát thải hiện có.

Được công bố vào năm 2019, dự án kéo dài nhiều năm này sẽ tạo ra và sửa đổi các chính sách hiện có, bao gồm Luật Khí hậu đầu tiên của EU. Nó đầy tham vọng, sâu rộng và sẽ tác động đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế.

Ngoài ra, kế hoạch tập trung vào các chính sách và chiến lược để đảm bảo cung cấp năng lượng sạch và giá cả phải chăng, thiết lập nền kinh tế tuần hoàn, loại bỏ ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học và tạo ra hệ thống giao thông và thực phẩm bền vững.

Các chính sách kết hợp giữa nền kinh tế tài chính và nền kinh tế thực (nền kinh tế thực đề cập đến việc sản xuất và lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế) đã được đề xuất để đạt được tham vọng khí hậu này.

Tài liệu này do Vụ Chính sách về Chính sách Kinh tế, Khoa học và Chất lượng Cuộc sống cung cấp theo yêu cầu của Ủy ban Thị trường Nội bộ và Bảo vệ Người tiêu dùng (IMCO).

Các doanh nghiệp muốn thập nhập vào thị trường EU thông qua thương mại điện tử có thể tìm hiểu nghiên cứu này tại đây

VN (PDF – 169 KB)