Thông tin y tế ảnh hưởng thế nào doanh nghiệp?

Nguyễn Trang

Bạn có thể ít khi nghĩ về việc trao đổi thông tin y tế của doanh nghiệp. Các trường hợp ngoại lệ có thể gồm các doanh nghiệp nhỏ hoạt động như một phần hoạt động của hệ thống y tế, chẳng hạn như một startup về công nghệ.

Nhưng việc thực hiện trao đổi thông tin y tế thực sự ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp có một hay hàng ngàn nhân viên.

Hãy bắt đầu với một định nghĩa đơn giản về trao đổi thông tin y tế. Theo HIMSS, trao đổi thông tin y tế mô tả các hệ thống và thiết bị trao đổi, trình bày dữ liệu được chia sẻ như thế nào. Vì vậy, tất cả các hệ thống của doanh nghiệp cần có khả năng trao đổi và trình bày dữ liệu theo cách mà mọi người dùng có thể hiểu được.

Trao đổi thông tin y tế / Kết nối doanh nghiệp

Trao đổi thông tin y tế đòi hỏi nhiều hơn là chỉ giao tiếp giữa các hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử khác nhau và các bệnh viện.

Bạn cần làm cho mọi người có thể truy cập dữ liệu y tế ở hiện tại và trong quá khứ. Trong khi đó các hồ sơ phải được giữ an toàn, dễ hiểu và được cập nhật liên tục từ nguồn duy nhất.

Hồ sơ phải được chia sẻ với các tổ chức khác. Đồng thời các doanh nghiệp phải chia sẻ và có quyền truy cập vào dữ liệu trong thời gian thực để cải thiện sức khỏe.

Trao đổi thông tin y tế thực sự cũng mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp. Những lợi ích này xuất hiện dưới hình thức cải thiện chi phí và năng suất.

Sức khỏe tài chính và hoạt động tốt của một doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên.

Vì vậy, các doanh nghiệp nhỏ trả tiền cho việc chăm sóc sức khỏe kém bằng cách này hay cách khác và bất kể họ có cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên hay không.

Dưới đây là những gì doanh nghiệp phải chi trả

Chi phí đối với các doanh nghiệp theo nhiều cách. Chúng bao gồm:

 • Căng thẳng về thể chất, cảm xúc và tài chính liên quan đến sức khỏe, khiến nhân viên làm việc kém hiệu quả
 • Tổn thất thời gian làm việc vì các vấn đề chẩn đoán sức khỏe, điều trị, phục hồi sức khỏe
 • Tổn thất thời gian làm việc vì các vấn đề hành chính về chăm sóc sức khỏe với người trả tiền, nhà cung cấp và tổ chức y tế phụ trợ khi thông tin y tế cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ

70% nhân viên chú trọng đến sức khỏe, công việc và tài chính của họ. Và hơn 20% dành ít nhất năm giờ mỗi tuần tại nơi làm việc bị căng thẳng. Dữ liệu này xuất phát từ một nghiên cứu có tên Cuộc sống Thuộc địa.

Và kết quả lên tới hàng tỷ đồng thiệt hại từ việc trả lương trung bình mỗi giờ của hàng triệu nhân viên làm việc toàn thời gian. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Thay đổi sự năng động có ý nghĩa lớn đối với doanh nghiệp nhỏ về năng suất lao động, trọng tâm và điểm mấu chốt. Trao đổi thông tin y tế thực sự trở thành chìa khóa để mở ra nhiều cánh cửa khác cho năng suất và sức khỏe của nhân viên. Chúng ta sẽ xem xét cách làm thể nào để hiệu quả.

Trao đổi thông tin y tế thay đổi việc chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp như thế nào

Trong khi mục tiêu của việc trao đổi thông tin y tế là cải thiện sức khỏe của bệnh nhân, thì việc giảm năng suất trực tiếp và tổn thất tài chính liên quan đến sức khỏe của nhân viên là mục đích phụ đối với các doanh nghiệp.

Thực hiện việc trao đổi thông tin y tế bằng cách cho phép giao tiếp hai chiều giữa tất cả các hệ thống và thực thể được kết nối ảnh hưởng đến sức khỏe của một người và cũng làm cho người đó trở thành một phần tích cực của dữ liệu y tế của chính họ thông qua việc truy cập an toàn.

Cách tiếp cận là cho phép người dùng tìm, hiểu và hành động dựa trên thông tin y tế lâm sàng, các thủ tục hành chính và tài chính khi họ cần. Khả năng tương tác này sẽ cho phép bệnh nhân:

 • Thực hiện các trao đổi thông tin y tế như đặt lịch hẹn thanh toán hóa đơn, xem kết quả xét nghiệm và tư vấn bác sĩ kỹ thuật số thông qua các nền tảng chạy trên nền web một cách thuận tiện
 • Theo dõi và cập nhật những thay đổi trong hồ sơ y tế
 • Thực hiện việc kê đơn điện tử và các quyết định so sánh giá thuốc minh bạch trong thời gian thực với giám sát của bác sĩ dựa trên ngân sách và tình trạng sức khỏe
 • Tích hợp thiết bị chăm sóc sức khỏe có thể đeo được và dữ liệu từ xa vào việc chăm sóc theo thời gian thực giữa các nhà cung cấp và người trả tiền

Làm thế nào để cải thiện việc trao đổi thông tin y tế

Sự kết hợp giữa API và giao thức FHIR sẽ thúc đẩy khả năng trao đổi thông tin y tế. API là công nghệ giao diện lập trình ứng dụng web (API) hiện đại trong khi FHIR là viết tắt của Nguồn trao đổi thông tin y tế nhanh (Fast Healthcare Interoperability Resources).

API web cho phép liên lạc an toàn giữa các hệ thống thông tin y tế như EHR thông qua internet. FHIR (phát âm là “fire”), là tiêu chuẩn lựa chọn chung được đề xuất cho các API được phát triển bởi tổ chức tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe Health Level Seven International (HL7).

API FHIR giúp truyền dữ liệu y tế một cách dễ dàng trên các hệ thống khác nhau bất kể hệ điều hành hoặc phần mềm nào đang được sử dụng. Khi tiêu chuẩn này đạt đến sự chấp nhận và tuân thủ phổ quát, nó sẽ cho phép:

 • Hệ thống y tế và nhà phát triển bên thứ ba tạo ra công nghệ và ứng dụng hoạt động trên các hệ thống và hồ sơ y tế hiện có
 • Nhà cung cấp có thể đơn giản và nhanh chóng đối chiếu dữ liệu sức khỏe từ các tổ chức y tế đáng tin cậy khác
 • Quản lý giấy giới thiệu giữa các chuyên gia được kết nối để dữ liệu bệnh nhân liên quan có thể được truyền, theo dõi và xác nhận trong suốt chu kỳ giới thiệu
 • Thay đổi việc chăm sóc sức khỏe dân số trên phạm vi rộng rãi thông qua trao đổi dữ liệu an toàn và được ủy quyền thông qua Trao đổi thông tin y tế điện tử (HIE)

Sức khỏe nhân viên và trao đổi thông tin y tế

Trao đổi thông tin y tế thực sự sẽ giúp có một tiêu chuẩn ngôn ngữ nhất quán trong giao tiếp dữ liệu y tế trên toàn bộ việc chăm sóc sức khỏe trong môi trường liên tục.

Điều này giúp đơn giản hóa và loại bỏ các lỗi giao tiếp giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, người trả tiền và thị trường chăm sóc sức khỏe rộng hơn.

Kết quả là một sự thay đổi mạnh mẽ trong kết quả chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động chứ không phải là cách phản ứng giúp tiết kiệm tiền và cuộc sống trong khi muốn tăng năng suất

Thực hiện trao đổi thông tin y tế chỉ là một trong những xu hướng lớn nhất trong chăm sóc sức khỏe đang mở ra ngày nay và trong tương lai.

Khi chúng ta tiến tới trao đổi thông tin y tế thực sự, nó đã nổi lên như một thành phần chính của chuyển đổi chăm sóc sức khỏe sẽ tác động đến mọi người, dân số và doanh nghiệp theo vô số cách.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *