Thí điểm bảo lãnh thông quan tăng hiệu quả xuất nhập khẩu

Đinh Dương – Khải Trí

Áp dụng bảo lãnh thông quan, kim ngạch xuất nhập khẩu có thể tăng 1 phần trăm. ẢNh minh họa

Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu và đề xuất Quốc hội xem xét thông qua đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan.

Theo đó, doanh nghiệp không phải chờ nộp đủ thuế và thực hiện kiểm tra chuyên ngành mà ngay sau khi mở tờ khai hải quan, có thể đưa hàng về. Nếu sai phạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bảo lãnh, sau khi lấy hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ phải hoàn thiện nghĩa vụ với các cơ quan quản lý chuyên ngành và hoàn trả lại hồ sơ cho cơ quan hải quan để hoàn tất thủ tục.

Cùng với đó, cơ quan quản lý chắc chắn thu được thuế và tiền phạt từ doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp xuất nhập khẩu không chấp hành. Mọi rủi ro sẽ được chuyển từ cơ quan Nhà nước sang các công ty kinh doanh bảo hiểm.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu chỉ phải trả phí bảo lãnh cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo Liên minh tạo thuận lợi thương mại tại Mỹ cho biết, khi áp dụng bảo lãnh thông quan, kim ngạch xuất nhập khẩu có thể tăng 1%, tạo ra sự cạnh tranh tốt hơn cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trong phạm vi khu vực và thế giới.

Hiện, ở Việt Nam về mô hình quản lý này hoàn toàn mới. Do vậy, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu để nghiên cứu mô hình bảo lãnh thông quan tại các quốc gia phát triển để từng bước áp dụng tại Việt Nam.

Trước đây, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành hiện chiếm đến 72% thời gian làm thủ tục hải quan. Nếu đề án này được thực hiện sẽ giảm rất nhiều thời gian và chi phí của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đã đề xuất Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng Đề án kèm Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để trình Quốc hội xem xét thông qua trong thời gian tới.