Thay đổi quy định về phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

An Dương

Ảnh minh họa phế liệu

Ngày 24/9/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ra Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg, thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, nêu rõ các loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài cần có giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Riêng với phế liệu giấy và phế liệu xi hạt được áp dụng Quy định về lộ trình đối với các phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Trong đó phế liệu giấy là giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa), giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa song, chưa tẩy trắng. Và đối với phế liệu xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép).

Bên cạnh đó, danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất còn có sáu loại phế liệu sắt, thép, năm loại phế liệu nhựa, bốn loại phế liệu giấy, sáu phế liệu kim loại màu và một phế liệu thủy tinh và một phế liệu xỉ hạt lò cao.

Cụ thể, phế liệu sắt, thép gồm phế liệu và mảnh vụn của gang; phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: bằng thép không gỉ, phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: loại khác (khác với loại bằng thép không gỉ);

Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc; phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, phoi cắt và bavia, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó: và phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: loại khác.

Năm phế liệu nhựa gồm phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE): dạng xốp, không cứng; phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE): loại khác; Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme Styren (PS): Loại khác; Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme Vinyl Clorua (PVC): Loại khác;

Cuối cùng, phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ các loại plastic (nhựa) khác: Polyethylene Terephthalate (PET); Polypropylen (PP); Polycarbonat (PC); Polyamit (PA); Acrylonitrin Butadien Styren (ABS);

High Impact Polystyrene (HIPS); Poly Oxy Methylene (POM); Poly Methyl Methacrylate (PMMA); Expanded Polystyrene (EPS); Thermoplastic Polyurethanes (TPU); Ethylene Vinyl Acetate (EVA); Nhựa Silicon loại ra từ quá trình sản xuất và chưa qua sử dụng.

Phế liệu giấy được nhập khẩu gồm Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng; Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa):

Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột, giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ; Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa):

Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ: giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự); Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại.

Phế liệu kim loại màu gồm Đồng phế liệu và mảnh vụn; Niken phế liệu và mảnh vụn; Nhôm phế liệu và mảnh vụn; Kẽm phế liệu và mảnh vụn; Thiếc phế liệu và mảnh vụn;
Mangan phế liệu và mảnh vụn

Một nhóm phế liệu thủy tinh là thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.

Một nhóm phế liệu xỉ hạt lò cao: Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *