Tạm dừng cấp phép đóng mới tàu cá dài trên 15 mét

H.Chi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn (số 1314/BNN-TCTS) gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển về việc báo cáo số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên.

Việc  rà soát để làm cơ sở cho việc xem xét, xác định hạn ngạch, giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản .

Công văn đề nghị việc rà soát, tổng hợp số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên theo nghề, đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản trước ngày 28/2/2019 đang hoạt động theo mẫu tại phụ lục I.

Tổng hợp số liệu tàu cá đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới trước ngày 28/2/2019.

Đồng thời tạm dừng cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đối với tất cả các nghề từ  ngày 28/9/2019 đến khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản .

Các địa phương báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp trước ngày  8/3/2019.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *