Tại sao người mua hàng vẫn mua tại cửa hàng?

Thành Trung

Một số người mua sắm thích nhìn thấy sản phẩm tại cửa hàng trước khi mua hàng trực tuyến.

Các cửa hàng truyền thống có thể sẽ tiếp tục phát triển mạnh khi 60% người mua sắm nói rằng họ thích mua sắm tại cửa hàng vì họ thích xem và thử sản phẩm trước.

Khảo sát Flash Bán lẻ Châu Á Thái Bình Dương năm 2023, CBRE nhận thấy rằng 41% người mua sắm trong các cửa hàng thực vì các sản phẩm có sẵn ngay lập tức, trong khi những người khác ghé thăm các cửa hàng để nhận trợ giúp từ nhân viên bán hàng (28%), tiếp cận trải nghiệm tổng thể tại cửa hàng (28%) và xem đa dạng hơn (27%).

“Mặc dù hầu hết các nhà bán lẻ không còn xem các cửa hàng truyền thống là kênh bán hàng duy nhất của họ, các cửa hàng có thể được thiết kế lại và trang bị để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch bán hàng trực tuyến,” báo cáo viết

CBRE khuyến nghị trưng bày số lượng lớn hơn và phạm vi hàng hóa rộng hơn cũng như thiết lập các khu vực dành riêng để thử sản phẩm.

Trong khi đó, người tiêu dùng thích mua sắm trực tuyến cho biết có nhiều loại trực tuyến hơn (48%), ưu đãi và khuyến mại tốt hơn (46%) và so sánh giá dễ dàng hơn (43%).

Hơn nữa, người mua hàng thấy nhiều thông tin sản phẩm trực tuyến hơn (36%), trong khi những người khác đã biết sản phẩm và không cần phải xem hoặc dùng thử tại cửa hàng (28%).