Sử dụng công nghệ thông tin và liên thông kết nối dữ liệu Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Phú Thọ

Việt Phương

.Theo lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Phú Thọ và mục tiêu ứng dụng tổng thể đồng bộ công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện, kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với Bộ Y tế, bảo hiểm xã hội và liên thông kết quả cận lâm sàng giữa các bệnh viện, đã hoàn thành và đảm bảo việc chuyển dữ liệu chích xác, khoa học.

Trong thời gian qua bệnh viện đã không ngừng đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, các modul quản lý, đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động của Bệnh viện cũng như liên thông kết nối dữ liệu

Dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (XML) của người bệnh được chuyển tự động lên cổng tiếp nhận bảo hiểm xã hội ngay sau khi kết thúc quá trình khám chữa bệnh.

Bệnh viện đang triển khai hệ thống truyền tải hình ảnh PACS kết nối các máy chẩn đoán hình ảnh: CT scanner, X quang tới các khoa Lâm sàng, theo đó tất cả hình ảnh của các thiết bị sinh ảnh được chuyển trực tiếp đến các khoa lâm sàng và mạng internet.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế, có chức năng, nhiệm vụ khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và Bệnh phổi trên địa bàn tỉnh

Đặc biệt bệnh viện đã hoàn thành nâng cấp phần mềm, xây dựng cấu trúc định dạng dữ liệu đầu ra (XML) theo đúng cấu trúc, định dạng của quyết định của Bộ Y tế.

Áp dụng công nghệ thông tin cũng hỗ trợ cho bệnh viện triển khai đồng bộ, nhiều giải pháp cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ của người bệnh từ đó nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh:

Chờ đăng ký khám được ngồi thoải mái, rộng rãi, đúng thứ tự đảm bảo công bằng, người bệnh còn được nhân viên Tổ Chăm sóc khách hàng, nhân viên tiếp đón hướng dẫn làm thủ tục cho người bệnh, đảm bảo không để người bệnh phải chờ đợi lâu khi đăng ký khám bệnh.

Cá nhân viên này từ hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh đến tư vấn, giải thích nội quy, quy chế bệnh viện, bảo hiểm y tế. Người bệnh cũng được tư vấn sử dụng các dịch vụ y tế tại Bệnh viện, hỗ trợ người bệnh nặng không có người nhà, thực hiện các thủ tục trình ký lãnh đạo để hoàn tất thủ tục hành chính cho người bệnh…

Áp dụng công nghệ thông tin, Bệnh viện đã triển khai thẻ khám bệnh thông minh, hướng dẫn sử dụng tính năng đăng ký khám bệnh tự động, đảm bảo người bệnh không phải chờ đợi.

Tại tất cả các khu vực tiếp nhận người bệnh đến khám, điều trị Bệnh viện đều niêm yết công khai các thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh để người bệnh biết, thực hiện.

Kết quả bước đầu cho thấy, hầu hết các thủ tục hành chính được cải cách trên đều được đánh giá là phù hợp và hiệu quả, được người bệnh đến khám và điều trị đánh giá cao và hưởng ứng.

Thời gian chờ khám chữa bệnh của người bệnh giảm đáng kể, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với thủ tục khám chữa bệnh cao, thời gian thanh toán của người bệnh giảm.