Số hóa nền kinh tế trong cộng đồng ASEAN
Ảnh: Moit

Đây là một trong số những nội dung liên quan đến hợp tác kinh tế chủ chốt của ASEAN được đưa ra thảo luận trong Hội nghị lần thứ 10 của Ủy ban toàn thể về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (CoW 10) đã được tổ chức tại Hà Nội

Đây là cuộc họp quan trọng, điều phối các hoạt động chính được thực hiện trong nhiều kênh khác nhau để đảm bảo tính thống nhất về mục tiêu cũng như Lộ trình thực hiện các ưu tiên trong ASEAN.

Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên, hội nghị do Phó Tổng Thư ký ASEAN A-la-đin Ri-lô điều hành theo thông lệ của ASEAN. Với tư cách Trưởng các Quan chức Kinh tế Cấp cao ASEAN (SEOM), Bộ Công Thương đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và đóng góp các nội dung cho CoW 10.

Về phía ASEAN, các Trưởng Quan chức cấp cao của 3 trụ cột SEOM; Chính trị – An ninh; Kinh tế và Văn hóa – Xã hội thuộc Cộng đồng ASEAN và Chủ tọa của các Nhóm chuyên ngành thuộc trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN – BAC) cũng đã tham dự và đóng góp cho hội nghị.

Nội dung chính của CoW 10 tập trung điều phối hoạt động trong ASEAN liên quan đến trụ cột kinh tế. Cụ thể, chú trọng thảo luận: (i) Các ưu tiên chính thuộc trụ cột kinh tế của ASEAN năm 2020 do Việt Nam đề xuất; (ii) Những ưu tiên thuộc các trụ cột khác của ASEAN như An ninh-Chính trị; Văn hóa-Xã hội; và quan hệ đối với các ưu tiên được đề xuất trong trụ cột kinh tế (iii) Tăng cường tính kết nối trong ASEAN; (iv) Cách mạng Công nghiệp 4.0 và số hóa nền kinh tế trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN; (v) Báo cáo và ưu tiên của các lĩnh vực chuyên ngành trong ASEAN năm 2020 như: thương mại, đầu tư, dịch vụ, thuận lợi hóa thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ, ASEAN một cửa, tiêu chuẩn chất lượng v.v.

​Việt Nam, với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020 đã giới thiệu và chủ trì thảo luận tại hội nghị đối với nội dung của các sáng kiến ưu tiên thuộc trụ cột kinh tế cho năm ASEAN 2020, với 3 định hướng chính, bao gồm: (i) Thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực nội khối ASEAN; (ii) Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; và (iii) Nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN trong thời gian tới.

Với 14 dự thảo sáng kiến được đưa ra ngay từ đầu năm, Việt Nam đã đề xuất các sáng kiến và chương trình hợp tác đề đảm bảo năm 2020 ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cộng đồng kinh tế, có vị trí trung tâm trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *