SEO cho Liên kết trang web

Khánh My theo practicalcommerce

Liên kết trang web không phải trả tiền xuất hiện bên dưới danh sách trong kết quả tìm kiếm. Google không cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc tối ưu hóa cho các liên kết trang web, khiến chúng không thể đoán trước được.

Đây là những gì chúng ta biết

Liên kết trang web không phải trả tiền

Liên kết trang web không phải trả tiền xuất hiện ở hai dạng:

  • Có thương hiệu.
  • “Mini” (một dòng duy nhất).

Các liên kết trang web được gắn thương hiệu hiển thị cho các truy vấn tìm kiếm theo thương hiệu và luôn ở trên cùng. Google chèn các liên kết trang web có thương hiệu vào hầu hết các trang web có thẩm quyền cao cho các “ thực thể ” đã biết , các truy vấn khối lượng lớn mà Google gọi là thương hiệu.

Đôi khi các liên kết trang web được gắn thương hiệu bao gồm một hộp để tìm kiếm trang web ngay từ Google. Hướng dẫn của Google đề cập đến cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc để tăng cơ hội xuất hiện hộp tìm kiếm liên kết trang web.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, liên kết trang web được gắn thương hiệu là từ điều hướng chính, chẳng hạn như ví dụ này cho truy vấn “ebay”.

Các liên kết trang web được gắn thương hiệu thường có từ điều hướng chính, chẳng hạn như ví dụ này cho truy vấn “ebay”.

Các liên kết trang web nhỏ hầu như hiển thị trong 10 kết quả không phải trả tiền hàng đầu.

Các liên kết trang web nhỏ là theo ngữ cảnh – tức là dựa trên truy vấn tìm kiếm.

Các liên kết trang web nhỏ là theo ngữ cảnh, chẳng hạn như cho truy vấn này ``cách sao chép liên kết hồ sơ twitter.``

Tối ưu hóa cho Liên kết trang web nhỏ

Tôi không biết có cách nào để tối ưu hóa cho các liên kết trang web được gắn thương hiệu ngoài việc thay đổi điều hướng chính của trang web. (Các nhà quảng cáo tìm kiếm có trả tiền có quyền kiểm soát tốt hơn nhiều .) Nhưng có một số chiến thuật trên trang để tạo các liên kết trang web nhỏ, xuất hiện ở hai dạng.

Các liên kết trang web nhảy đến trực tiếp đến một phần của cùng một trang xếp hạng cho truy vấn tìm kiếm.

Liên kết trang web chéo chuyển đến các trang khác của trang web có liên quan đến truy vấn.

Liên kết trang web nhảy tới dựa trên việc chèn cái gọi là “ liên kết cố định HTML ” trên một trang và sau đó liên kết đến chúng. Nhấp vào một liên kết sẽ đưa khách truy cập đến liên kết đó mà không cần mở trang mới.

WPBeginner giải thích cách người dùng WordPress có thể dễ dàng tạo mục lục có thể nhấp được thông qua các văn bản liên kết trong tiêu đề phụ H2 hoặc H3 . Đây là ảnh chụp màn hình bên dưới của một trang tạo liên kết trang web nhỏ không phải trả tiền bằng phương pháp đó.

Xem xét cập nhật một trang nếu nó bao gồm mục lục nhưng không tạo được các liên kết trang web nhỏ trên kết quả tìm kiếm của Google. Theo kinh nghiệm của tôi, đôi khi Google loại bỏ các liên kết trang web nếu nội dung đó đã được vài năm tuổi.

Liên kết trang web chéo hiển thị khi trang bên dưới liên kết nội bộ với những trang khác trình bày chi tiết về chủ đề. Điều này rất hữu ích cho nội dung tập trung cao độ.

Cũng nên xem xét, liên kết nổi bật từ một trang này đến các tiêu đề phụ trên trang khác. Đây là một ví dụ về liên kết trang web chéo trên kết quả tìm kiếm của Google.

Liên kết trang web chéo hiển thị khi trang bên dưới liên kết nội bộ với những trang khác trình bày chi tiết về chủ đề, chẳng hạn như ví dụ này về thêm menu trong WordPress.

Và đây là trang điền chúng. Như bạn có thể thấy, Google thường bỏ một số liên kết và đặt hàng lại những liên kết khác.

Trang “Giới thiệu về menu” này chứa các liên kết trang web chéo.

Liên kết trang web chéo khó kiếm được hơn vì chúng (dường như) dựa vào thẩm quyền của trang, tức là hồ sơ liên kết ngược của nó. Theo dõi các liên kết trang web của bạn bằng cách sử dụng bộ lọc “Liên kết trang web” của Xếp hạng SE trong công cụ giám sát vị trí của nó. Lưu bộ lọc để truy cập tiếp theo dễ dàng hơn.

Cách xóa liên kết trang web

Lý do phổ biến để xóa liên kết trang web là thay thế nó bằng một trang khác. Thật không may, Google cung cấp một số tùy chọn xóa, nếu có.

Search Console không còn cung cấp quyền kiểm soát đối với các liên kết trang web.

Google khuyên bạn nên sử dụng thẻ meta ngăn lập chỉ mục để loại bỏ liên kết trang web. Tuy nhiên, khuyến nghị đó vô cùng tai hại. Nó sẽ xóa toàn bộ trang khỏi chỉ mục của Google, ngăn nó xếp hạng cho bất kỳ truy vấn nào.

Cuối cùng, thẻ meta này (dường như) vẫn được Google hỗ trợ : <meta name = ”google” content = ”nositelinkssearchbox” />. Thao tác này sẽ xóa hộp tìm kiếm liên kết trang web khỏi đoạn mã tìm kiếm của bạn, nhưng tôi không chắc liệu nó có loại bỏ một trang (khỏi liên kết trang web) hay không. Rất đáng thử nếu bạn đang tuyệt vọng.