Sẽ thí điểm áp dụng Bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, trong điều kiện hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa của Việt Nam hiện nay đang chịu sự điều chỉnh không chỉ của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, thuế mà còn rất nhiều các văn bản pháp luật chuyên ngành khác thì Hệ thống bảo lãnh thông quan nếu được áp dụng sẽ là công cụ hữu hiệu giải quyết những bất cập của công tác kiểm tra chuyên ngành, rút ngắn thời gian thông quan, góp phần quan trọng trong tạo thuận lợi thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia.

Xây dựng đề án thí điểm

Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Theo Dự thảo, trong giai đoạn đầu triển khai thí điểm, cơ chế bảo lãnh thông quan sẽ lựa chọn áp dụng đối với một số loại hình trên cơ sở kế thừa các hình thức bảo lãnh đã được áp dụng, đồng thời thí điểm đối với một số loại hình mới và mở rộng đối tượng tham gia vào hoạt động bảo lãnh

Các quy trình, thủ tục để được cấp bảo lãnh ngân hàng vẫn còn phức tạp do phải có tài sản đảm bảo. Chính vì vậy số lượng doanh nghiệp lựa chọn hình thức bảo lãnh thuế hiện nay vẫn còn rất thấp, như năm 2017 là chưa đến 1% tổng số thu ngân sách nhà nước

Giai đoạn thí điểm dự kiến bắt đầu từ năm 2021. Căn cứ vào kết quả thí điểm thực tế, sau thời gian dự kiến khoảng 2 năm Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm và đề xuất triển khai mở rộng thí điểm đối với các loại hình tạm nhập tái xuất khác như tham dự hội chợ triển lãm, sửa chữa bảo dưỡng, bảo hành; thi công công trình…

Sau hai giai đoạn thí điểm, Bộ Tài Chính sẽ tổ chức đánh giá tình hình, trình các cấp để hoàn thiện cơ sở pháp lý (Luật, Nghị định, Thông tư) và Hệ thống công nghệ thông tin để triển khai chính thức Hệ thống bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các loại hình khác

Việc triển khai thí điểm theo các giai đoạn trên đây sẽ được áp dụng đối với các chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc loại hình triển khai thí điểm, của các doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất tại đơn vị hải quan các cấp, không phân biệt loại hình doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Đề án sẽ được lấy ý kiến, hoàn thiện, gửi Bộ Tư Pháp thẩm định và báo cáo chính phủ trong tháng 12/2019.

Sau đó gửi Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tháng 3/2020, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2020.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *