Sẽ kiểm soát chặt hàng vạn người bán hàng online để ngăn trốn thuế
Sẽ có nhiều giải pháp để ngăn trốn thuế trên sàn thương mại điện tử. Trong ảnh: người dân mua hàng online

Một loạt biện pháp như xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân người kinh doanh mua bán online, sử dụng định danh xác thực điện tử… sẽ được đưa ra để quản lý thuế.

Thủ tướng vừa có chỉ thị về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Chỉ thị đưa ra trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, yêu cầu cần có cơ chế quản lý hiệu quả hơn để chống thất thu thuế.

Với hàng loạt biện pháp được Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành thực hiện, sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động thương mại điện tử để ngăn trốn thuế.

Thu thuế tại nguồn, dùng thẻ căn cước công dân để xác thực chủ thể hoạt động

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính sửa đổi quy định về thuế liên quan thương mại điện tử, có giải pháp thu thuế tại nguồn, xử lý vi phạm thuế, hải quan.

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuế với thương mại điện tử, quản lý rủi ro cũng như chia sẻ, kết nối dữ liệu với bộ ngành liên quan để tăng cường quản lý thuế.

Bộ Công Thương sửa đổi quy định về quản lý thương mại điện tử, tăng chế tài xử lý vi phạm về lưu trữ, cung cấp thông tin. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu để quản lý thuế, phục vụ thanh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thực hiện việc tích hợp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc dữ liệu dân cư để xác thực chủ thể hoạt động thương mại điện tử tham gia giao kết hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi chính sách về viễn thông, Internet, quảng cáo trên môi trường mạng, cung cấp dịch vụ, sản phẩm số.

Chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành về quản lý Internet với các website có hoạt động thương mại điện tử, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao cho Bộ Công an hoàn thiện, sửa đổi quy định liên quan đến trách nhiệm quản lý của bộ về thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh mạng, an ninh tiền tệ.

Trong đó nghiên cứu sử dụng định danh xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử.

Xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chuyển đổi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế.

Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt

Đồng thời, Bộ Công an xây dựng và chia sẻ, kết nối dữ liệu về các tổ chức, cá nhân trong nước có hợp tác với đối tác nước ngoài để kinh doanh dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên không gian mạng, thanh toán trung gian, ví điện tử, phần mềm.

Ngoài ra, các cá nhân có thu nhập từ quảng cáo do cung cấp dịch vụ, sản phẩm nội dung thông tin số; thông tin cá nhân có hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên thương mại điện tử, mạng xã hội… cũng được đưa vào cơ sở dữ liệu.

Tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) và các nền tảng khác. Tích hợp ứng dụng cổng thanh toán, ví điện tử, các tiện ích khác trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về thanh toán quốc gia, bảo mật thông tin trong thương mại điện tử. Tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các tiện ích thanh toán điện tử để thúc đẩy thương mại điện tử. Thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Theo Tuổi Trẻ