Sắp diễn ra Diễn đàn chuyển đổi số lĩnh vực xuất – nhập khẩu hàng hoá

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cùng Bộ Công Thương và VCCI đồng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá (VOIEF) lần thứ hai vào ngày 28/7/2020 tại Hà Nội.

Diễn đàn năm nay sẽ kết hợp phát trực tuyến miễn phí tới mọi đối tượng quan tâm trong nước và nước ngoài.

Hoạt động xuất – nhập khẩu liên quan đến nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải có sự trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Và việc này thường chiếm một khoản chi phí không nhỏ.

Kênh trực tuyến cũng là cơ hội để doanh nghiệp có thể giảm nguồn nhân lực dành cho các thủ tục này, từ đó giảm được các chi phí không chính thức.

Vì vậy thương mại điện tử nói chung, đặc biệt là môi trường trực tuyến giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiếp cận được thị trường lớn hơn và giảm được chi phí nhiều hơn.

Xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt Nam, nên hiện nay việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu cũng nằm trong chỉ đạo chung của Chính phủ.

Triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021– 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cùng Bộ Công Thương và VCCI đồng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá (viết tắt là VOIEF – Vietnam Online Import-Export Forum) lần thứ hai vào ngày 28/7/2020 tại Hà Nội.

VOIEF lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 16/5/2017 thu hút sự quan tâm cao của nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp liên quan tới xuất nhập khẩu

Trong ba năm qua lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá nước ta đã tăng trưởng nhanh chóng, một số hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và có hiệu lực, đồng thời công nghệ thông tin và truyền thông tiếp tục tác động sâu sắc mọi hoạt động kinh doanh, bao gồm kinh doanh xuất nhập khẩu.

VOIEF 2020 tạo cơ hội cho các bên liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá đẩy mạnh chuyển đổi số, nắm bắt những cơ hội có được từ các hiệp định thương mại tự do, bao gồm EVFTA, hạn chế cao nhất trở ngại từ COVID -19.

Diễn đàn VOIEF 2020 sẽ được tổ chức tại Hà Nội kết hợp phát trực tuyến miễn phí tới mọi đối tượng quan tâm trong nước và nước ngoài:

– Thời gian: 08h30 – 12h00, thứ Ba, ngày 28/7/2020

– Địa điểm: Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Qua diễn đàn giúp các doanh nghiệp không chỉ nắm bắt được các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan, tìm kiếm được các bạn hàng nước ngoài, nhập khẩu với chi phí rẻ, hợp lý mà còn cung cấp cho doanh nghiệp các gói dịch vụ để giao thương với các đối tác nước ngoài, như bảo hiểm, dịch vụ giao vận…