Quy định mới về đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công

Tuấn Hải

Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước sẽ được thực hiện theo 3 phương thức.

Ngày 29.5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã công bố quy định mới của Nghị định 32. Trong đó, có 3 phương thức đó là giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Trong đó, Nghị định 32 có hiệu lực từ đầu tháng 6 có nhiều điểm ưu việt hơn các văn bản pháp lý được ban hành trước đó như thực hiện việc giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu phải có quy định cụ thể kèm theo các điều kiện thực hiện.

Đồng thời, việc giao hàng phải rõ ràng về số lượng và minh bạch trong kiểm tra kết quả thực hiện. Nếu đặt hàng phải có đơn giá đấu thầu, giá cạnh tranh, qua đó tăng cường trách nhiệm của cơ quan thực hiện và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công.

Đặc biệt, Nghị định này được ban hành nhằm đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Song song với đó, quy định một cách toàn diện, thống nhất về các vấn đề liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công, tạo công bằng, minh bạch trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *