Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại kỳ họp.
Quảng Nam tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế

Trọng Tâm

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 20, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Phan Việt Cường cho biết: Một số chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 chưa đạt. GRDP chỉ bằng 93,02% so với năm 2019.

Ông Cường nhấn mạnh; chúng ta tổ chức thành công hết sức tốt đẹp đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Kiểm soát tốt dịch bệnh, giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội. Xử lý linh hoạt các vấn đề về đầu tư, tài chính, ngân sách. Dịch vụ giáo dục, y tế, môi trường cơ bản được duy trì. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo đồng chí Phan Việt Cường, 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài; mặt khác, chúng ta còn phải tiếp tục khắc phục hậu quả các cơn bão số 5, 6 và 9 trong năm 2020. Hoạt động của nền kinh tế chưa thể vực dậy mạnh mẽ trong thời gian ngắn.

“Vì vậy, việc đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 với quyết tâm chính trị và những nhiệm vụ giải pháp linh hoạt, hiệu quả, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo”.

, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh.

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết; so với 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2020, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 5 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đề cập về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nêu rõ: Quảng Nam tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời để phòng chống dịch Covid-19 bùng phát, quay trở lại; đồng thời khôi phục nhanh các hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Quảng Nam tập trung thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển như: hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Chu Lai gắn với logistics; hạ tầng đáp ứng yêu cầu dự án khí – điện; hệ thống giao thông kết nối phía tây với phía đông của tỉnh.

Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, toàn tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy phát triển dịch vụ – du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung xúc tiến, triển khai các nhóm dự án ngành công nghiệp thuộc vùng đông nam, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án trọng điểm đi vào hoạt động.

“Toàn tỉnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân và các chủ đầu tư để xảy ra chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các công trình, dự án.

Xử lý dứt điểm 176 tỷ đồng nợ tạm ứng ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch trung hạn 2016 – 2020. Thực hiện tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2021 – 2025 cho cấp huyện. Thực hiện phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư gắn với quản lý đầu tư cấp tỉnh – huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án…” Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh:

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam lần thứ 20

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận nhiều vấn đề, đánh giá sâu những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp hữu hiệu để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.