Phụ nữ dành nhiều thời gian hơn trong metaverse, nhưng nam giới nắm giữ quyền lực

Hoàng Tuấn

Phụ nữ đang dành nhiều thời gian hơn trong những lần lặp lại đầu tiên của metaverse

Phụ nữ đang dành nhiều thời gian hơn nam giới trong metaverse, nhưng nam giới vẫn nắm giữ 90% các vị trí điều hành

Phụ nữ đang dành nhiều thời gian hơn trong metaverse và có nhiều khả năng dẫn đầu các sáng kiến trong lĩnh vực đang phát triển, nhưng nam giới vẫn nắm giữ 90% các vị trí điều hành tại các tổ chức định hình nền kinh tế mới nổi này.

Theo một báo cáo của McKinsey & Co., “phụ nữ vẫn bị hạn chế khỏi vai trò lãnh đạo” là chìa khóa để tạo ra và thiết lập các tiêu chuẩn trong metaverse.

Các công ty như Meta Platforms Inc. và Unity Software Inc. đang đầu tư rất nhiều vào metaverse, được mô tả là một thế giới thực tế ảo và tăng cường, nơi mọi người sẽ làm việc, giao tiếp và học hỏi.

Xu hướng Metaverse

Báo cáo của McKinsey, khảo sát khoảng 2.000 người, khẳng định rằng phụ nữ đang chơi trò chơi VR, tập thể dục trong VR, mua sắm kỹ thuật số bằng AR và tham gia các lớp học trong lớp học ảo với tỷ lệ cao hơn nam giới.

Tuy nhiên, nam giới đang mua các token không thể thay thế và sử dụng các nền tảng trò chơi nhiều hơn nữ giới.

Cuộc khảo sát của McKinsey với 450 giám đốc điều hành cấp cao chỉ ra rằng phụ nữ cũng đang thực hiện các sáng kiến ảo tại công ty của họ thường xuyên hơn nam giới.

Khoảng 60% phụ nữ, so với 50% nam giới, cho biết họ đã thiết lập nhiều hơn hai dự án như vậy, chủ yếu xoay quanh tiếp thị hoặc học hỏi và phát triển nhân viên.

Đồng thời, phụ nữ chỉ nắm giữ 8% đến 10% vị trí lãnh đạo tại các tổ chức thúc đẩy các tiêu chuẩn trong thế giới ảo mới nổi, theo báo cáo.

Điều đó tương tự như khoảng 9% các công ty trong danh sách Fortune 500 mà phụ nữ lãnh đạo, theo cuộc khảo sát. Phụ nữ nắm giữ ít hơn 25% vai trò lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực công nghệ nói chung, theo một báo cáo của Deloitte năm ngoái.