Phòng Thương mại Châu Âu

Bắt đầu từ năm 1998 khi mới thành lập với chỉ 60 thành viên, Phòng Thương mại Châu Âu (EUROCHAM) tại Việt nam đến năm 2018 đã đại diện cho hơn 1000 doanh nghiệp Châu Âu với sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới.

Với trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sứ mệnh của EUROCHAM là đại diện cho lợi ích của các doanh nghiệp thành viên tại Việt Nam và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích của tất cả những người tham gia cuộc chơi.

EUROCHAM còn giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng một cách thành công với những thách thức trên con đường hội nhập của đất nước với kinh tế thế giới.

Là một tổ chức hàng đầu đại diện cho lợi ích các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, EUROCHAM làm việc cùng các đối tác như Phòng Thương mại Bỉ – Luxembuourg tại Việt nam ( BELUXCHAM ), Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), Phòng Thương mại Trung Âu và Đông Âu tại Việt Nam (CCEC), Hiệp hội các nhà kinh doanh Hà Lan tại Việt Nam (DBAV), Hiệp hội các nhà kinh doanh Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Thương mại Ý tại Việt nam ( YCHAM ), Chi nhánh Hà Nội của Phòng Thương mại Bắc Âu tại Việt Nam ( NORDCHAM ), Phòng Thương mại và Công nghiệp Bồ Đào Nha – Việt Nam ( CCIPV ).

EUROCHAM cũng là thành viên và là người sáng lập Hội đồng doanh nghiệp EURO – ASEAN, đại diện cho lợi ích của các doanh nghiệp Châu Âu tại Asean và là một thành viên sáng lập của mạng lưới các tổ chức doanh nghiệp Châu Âu ( EBO ), thúc đẩy lợi ích  các doanh nghiệp Châu Âu ở hơn 30 nước trên thế giới.

Đại diện cho sự trù phú của các ngành công nghiệp và các loại hình công ty, từ các doanh ngiệp vừa và nhỏ đến các doanh nghiệp đa quốc gia, EUROCHAM có một mạng lưới doanh nghiệp rất mạnh ở Việt Nam và ở Châu Âu.

EUROCHAM có thể cung cấp nhiều lợi ích và dịch vụ cho các thành viên của mình. Thí dụ:

  • Giúp xây dựng và phát triển doanh nghiệp
  • Cung cấp thông tin về pháp luật, thuế, môi trường kinh tế – xã hội
  • Kết nối với các doanh nghiệp khác và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp
  • Đối thoại và tư vấn chính sách ( cung cấp sách trắng hàng năm, gặp gỡ các vị bộ trưởng và quan chức chính phủ )

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *