Những website hữu ích cho doanh nghiệp tìm hiểu về EVFTA

Kỳ 31: Đại sứ quán các nước thành viên EU và các tổ chức trợ giúp kinh doanh

Kỳ 32: Sứ quán và các tổ chức trợ giúp kinh doanh của EU ở Việt Nam

Kỳ 33: Sứ quán và các tổ chức trợ giúp kinh doanh của EU ở Việt Nam

Kỳ 34: Sứ quán và các tổ chức trợ giúp kinh doanh của EU ở Việt Nam- Thái Lan

Ky 35: Sứ quán và các tổ chức trợ giúp kinh doanh của EU ở Việt Nam

Kỳ 36: Sứ quán và các tổ chức trợ giúp kinh doanh của EU ở Việt Nam

Kỳ 37: Các phòng thương mại và hiệp hội doanh nghiệp của EU tại Việt Nam

Website của EU

Ủy ban thương mại của EU

http://ec.europa.eu/trade/

Twitter thương mại của EU :

http://twitter.com/trade.EU

Cao ủy thương mại của EU :

http:/ec.europa .eu/commission/2014-2019/malmstrong-en

Bản tin thương mại của EU :

http://trade.ec.europa.eu/eutn/register.htm

Làm thế nào để xuất khẩu vào EU

www.exporthelp.europa.eu

FTA  EU – VIỆT NAM :

http://trade.ec.europa .eu/doclib/press/index.cfm?id= 1437

Các website của Việt Nam

Bộ Công thương :

http://www.moit.gov.vn/en/Pages/default.aspx

Cổng thông tin chính thức Bộ Công thương :

http://portal.moit.gov..vn/fta/?page=home

Trung tâm WTO của VCCI

http://www.trungtamwto.vn/vn-eu-fta/toan-van-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-evftya

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *