Những giao dịch nào bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng?
Thanh toán qua các kênh giao dịch không tiền mặt đang được khuyến khích. Ảnh: Linh Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố danh mục 13 giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, các loại giao dịch phải thanh toán bắt buộc qua ngân hàng (NH) trong lĩnh vực chứng khoán gồm thanh toán giao dịch chứng khoán; thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ; giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán.

Trong lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước: Về thu ngân sách nhà nước gồm các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại NH thương mại thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại NH thương mại để chuyển nộp tài khoản của Kho bạc nhà nước.

Đối với cá nhân, đơn vị, tổ chức khác khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước phải ưu tiên thanh toán qua các kênh không dùng tiền mặt.

Về chi ngân sách nhà nước và các khoản chi khác như các khoản chi của đơn vị giao dịch với Kho bạc nhà nước được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc nhà nước tới tài khoản của người cung cấp hàng hoá, dịch vụ, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người thụ hưởng khác tại Kho bạc nhà nước hoặc NH (trừ những trường hợp được phép chi tiền mặt theo quy định).

Trong lĩnh vực thuế, có 3 loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tiêu thụ đặc biệt phải được thanh toán bắt buộc qua ngân hàng, theo quy định chi tiết trong các văn bản, luật hiện hành.

Chẳng hạn, với thuế TNDN, hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được trừ chi phí tính thuế TNDN.

Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp; các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau phải thực hiện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc quản lý của NH Nhà nước, một số giao dịch thanh toán trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước; giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng cũng phải bắt buộc thanh toán qua NH.

Cụ thể, giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng là pháp nhân hoặc có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và số tiền vay trong thoả thuận từ 100 triệu đồng. Giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng vay…

Trước đó, ngày 22-7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua NH, theo đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, đã yêu cầu NH Nhà nước, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, đăng tải Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua NH theo quy định.

Quyết định này được ban hành sau khi NH Nhà nước có tờ trình báo cáo về việc liệt kê và công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua NH, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật nhằm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về bất động sản.

Theo Người Lao Động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *