Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm rất lớn đến phát triển kinh tế tư nhân

Nguyên Hoàng

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức, được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ”, Diễn đàn gồm một Phiên toàn thể 07 Hội thảo, Tọa đàm chuyên đề, hoạt động triển lãm và kết nối doanh nghiệp.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, ngoài nước với sự tham gia của khoảng 4.000 lượt đại biểu.

Đặc biệt, Phiên toàn thể có sự tham gia của 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; 3 đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; hơn 40 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và trên 60 đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương.

Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển của kinh tế tư nhân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự, đồng chủ trì và bài phát biểu khai mạc Diễn đàn; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tới dự, đồng chủ trì và phát hiển tổng kết, bế mạc Diễn đàn.

Sự kiện tổ chức nhằm hướng tới ba mục tiêu: Đánh giá kết quả sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Nghị quyết số 98-NQ/CP của Chính phủ, nhận diện các mặt được để phát huy và các mặt chưa được để khắc phục.

Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng và nâng cao nhận thức của xã hội của về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tạo cơ hội cho các doanh nhân tư nhân, cơ quan, tổ chức đối thoại, hiến kế, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các cơ chế, chính sách và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

Phát triển kinh tế số là một trong số các nội dung được trao đổi và thảo luận tại Diễn đàn năm nay, song song với các vấn đề lớn khác phát triển du lịch bền vững, thực hiện có hiệu quả Hiệp định CPTPP, khơi thông vốn trung – dài hạn cho phát triển kinh tế – xã hội, phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản; thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo.

Đặc biệt, Diễn đàn dành riêng một Tọa đàm cho các Nữ doanh nhân trao đổi về vai trò của nữ giới trong kinh doanh, chia sẻ những kinh nghiệm thành công, khát vọng được cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

Diễn đàn dành hầu hết thời gian cho đối thoại chính sách giữa đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện khu vực kinh tế tư nhân nhằm tạo điều kiện cho đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề phản ánh những khó khăn, vướng mắc và hiến kế, đề xuất các chính sách, giải pháp trong phát triển kinh tế tư nhân.

Tham gia đối thoại, trao đổi trực tiếp với các đại diện của khu vực kinh tế tư nhân tại Diễn đàn có không chỉ các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành và các cơ quan quản lý mà còn có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *