Nhiều công ty châu Âu tham gia vào thương mại điện tử B2B

Nguyên Hoàng

Thương mại điện tử B2B tiếp tục chiếm ưu thế ở Châu Âu, dựa trên dữ liệu mới từ Phòng Kinh tế Kỹ thuật số, một công ty nghiên cứu của Ba Lan.

Nghiên cứu cho biết: “Nhiều nhà sản xuất và nhà phân phối đang trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và tham gia vào thương mại điện tử – trong nước và quốc tế, đây là cơ hội to lớn để họ tiếp tục phát triển.

41% các công ty hiện đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử B2B và coi việc họ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này là một thành công. Phòng Kinh tế Kỹ thuật số cho biết cứ bốn công ty thì có một công ty thu được hơn 80% doanh thu từ thương mại điện tử.

Có tới 95% công ty nhận thấy tác động tích cực của việc triển khai bán hàng trực tuyến. Và hầu hết các công ty, có điểm trung bình là 3,86 (trên thang điểm 1-5) đều coi đó là một thành công.

Những lợi ích mà các công ty thường đề cập nhất:

  • Tăng quy mô hoạt động và doanh thu
  • Hiệu quả và lợi nhuận cao hơn
  • Xử lý đơn hàng hiệu quả hơn

Thương mại điện tử B2B ở châu Âu vẫn tiếp tục tăng tốc

Ước tính doanh số thương mại điện tử B2B ở Châu Âu vào năm 2022 đạt 1,33 nghìn tỷ đô la. Doanh số bán hàng thương mại điện tử B2B ở châu Âu đang tăng với tốc độ gộp hàng năm là 12%. Tổng doanh số thương mại điện tử B2B được dự đoán sẽ đạt 1,8 nghìn tỷ đô la ngay sau năm 2025.