Ngân sách nhà nước thu giảm chi tăng cân đối được đảm bảo

Trung Nguyên

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi Họp báo

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm giảm 8,3%, chi đầu tư phát triển tăng 43,5% so với cùng kỳ thông tin của Bộ Tài chính cho biết tại buổi họp báo thường kỳ quý III – 2023 của Bộ Tài Chính diễn ra chiều ngày 5 tháng 10.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán, giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 77,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 72,6% dự toán).

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2022; Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 46 nghìn tỷ đồng, bằng 109,5% dự toán, giảm 22,5% so cùng kỳ năm 2022; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 163,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán, giảm 26,3% so cùng kỳ năm 2022

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu khiến thu NSNN giảm là do tác động của dịch Covid-19, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau đại dịch. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê trong 9 tháng khoảng 152,5 nghìn tỷ đồng cụ thể (miễn, giảm khoảng 49,6 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 102,9 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm cũng giảm so cùng kỳ, Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tính đến 15/9/2023 đạt 461,1 tỷ USD, giảm 11,9%; trong đó kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế giảm 18,8% so cùng kỳ. Một số mặt hàng nhập khẩu có thuế đóng góp số thu lớn cho ngân sách giảm mạnh, tác động làm giảm nguồn thu NSNN khoảng 34 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Tổng chi cân đối NSNN 9 tháng đạt khoảng 1.239,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 363,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 43,5% (khoảng 110,2 nghìn tỷ đồng) so cùng kỳ.

Chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 72,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán, giảm 0,3% so cùng kỳ. Chi thường xuyên ước đạt 801,9 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán, tăng 5,7% so cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết là 745,5 nghìn tỷ đồng, đạt 105,43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 97,82%); còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 27 địa phương chưa phân bổ chi tiết 15,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cho biết các nhiệm vụ chi ngân sách trong 9 tháng được thực hiện theo dự toán và kịp thời hỗ trợ phòng chống dịch và an sinh xã hội. Đặc biệt là chi đầu tư phát triển đã có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhờ việc triển khai các gói kích thích kinh tế và các dự án trọng điểm quốc gia.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 26/9/2023, đã thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 12,44 năm và lãi suất bình quân là 3,38%/năm để bù lỗ ngân sách và vay lại các khoản nợ quá hạn.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý ngân sách nhà nước một cách chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch, đồng thời tăng cường thu hồi nợ đọng, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2023.