Ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở y tế gắn với giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đồng thời củng cố và tăng cường y tế cơ sở gắn kết với chăm sóc sức khỏe ban đầu phục vụ nhân dân.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *