Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân

Minh Sơn – Tuấn Hải

Việc ``Đổi mới sáng tạo`` là yếu tố sống còn cho chính doanh nghiệp.

Việc đổi mới sáng tạo là mối quan tâm rất lớn và đang là xu hướng chủ đạo của doanh nghiệp. Qua đó, tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Trong đó, năm 2018 có chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đánh giá tăng 2 bậc, xếp hạng 45/126, mức cao nhất từ trước đến nay. Đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế, nói rộng hơn là tăng cường lợi thế và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Việc đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp là cái gốc tạo ra lợi thế cạnh tranh. Để từ đó, các doanh nghiệp thích ứng được với những thay đổi từ môi trường, đây cũng là yếu tố quyết định sự thành công khi doanh nghiệp Việt Nam bước vào sân chơi toàn cầu.

Cùng với đó, việc thực hiện thanh toán số, trợ lý ảo, xe tự lái, nông nghiệp thông minh, những cánh tay robot nối dài trong các nhà máy, trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp tư nhân…

Trong đó, nhất là cộng đồng khởi nghiệp trẻ đổi mới sáng tạo, với hơn 3.000 doanh nghiệp đang làm chủ công nghệ thương hiệu Việt. Với tỷ trọng đầu tư cho khoa học công nghệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp không còn ở mức 7:3 như đầu thập kỷ này mà là 5,2:4,8.

Đây là một trong những động lực chính giúp Việt Nam đứng ở vị trí 45/126 quốc gia về đổi mới sáng tạo.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, các doanh nghiệp cần phải tăng cường đầu tư cho công nghệ mới.

Đặc biệt, là công nghệ thông tin, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), liên kết với các trung tâm nghiên cứu như các trường đại học, các viện nghiên cứu có ý nghĩa quyết định trong đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để tận dụng cơ hội cơ cấu dân số vàng, việc cần làm ngay là tập trung để tạo ra một lực lượng lao động có chất lượng cao hơn, cũng như kích thích năng lực sáng tạo của đội ngũ này.

Cần đào tạo và nâng cấp kỹ năng làm việc số hóa tương thích với các thay đổi trong doanh nghiệp cho toàn bộ nhân viên và các cấp quản lý của doanh nghiệp.

Trong suốt thời gian qua, khối doanh nghiệp tư nhân liên tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Sự ủng hộ mạnh mẽ của chính sách, sự quyết liệt của hệ thống chính trị với Chương trình khung quốc gia về khởi nghiệp và sáng tạo, hình thành Trung tâm Khởi nghiệp quốc gia đang thực sự đưa khoa học và công nghệ trở thành đòn bẩy của công cuộc tái cơ cấu kinh tế, tăng sức cạnh tranh và vị thế của khối doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam.