Mua sắm của chính phủ trong FTA

Kỳ I: Mặt hàng nào được xóa bỏ thuế quan trong EVFTA

Kỳ II: Cá mè được tự do xâm nhập thị trường sau khi hiệp định có hiệu lực 3 năm

Kỳ III: Việt nam sẽ dỡ bỏ hoặc giảm nhẹ sự hạn chế đối với việc sản xuất bia

Kỳ IV: Những điều khoản về ô tô, xe máy trong EVFTA

Kỳ V: Tóm tắt quy định của Hiệp định EVFTA

Kỳ VI: Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định EVFTA

Kỳ VII: Hàng tái chế cũng được gắn mác

Kỳ VIII: Quy định về phương thức tích hợp

Kỳ IX: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Kỳ X: Sự minh bạch trong EVFTA

Kỳ XI: Biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm

Kỳ XII: Tầm quan trọng của việc thuận lợi hóa thương mại

Kỳ XIII: EU là thực thể đơn nhất

Kỳ XIV: Qui định kỹ thuật trong EVFTA

Kỳ XV: Giấy chứng nhận sức khỏe cây trồng cho xuất khẩu rau quả

Kỳ XVI: Hiệp định EVFTA quy định về kiểm tra và chi phí

Kỳ XVII: Dịch vụ xã hội

Kỳ XVII: Tự do hóa dịch vụ, đầu tư và thương mại điện tử

Kỳ XVIII: Dịch vụ xã hội

Kỳ XIX: EVFTA: Cấm thu thuế hải quan đối với giao dịch điện tử

Mua sắm của chính phủ là việc cơ quan nhà nước dùng tiền ngân sách để mua hàng hóa, xây dựng công trình, mua dịch vụ. Điều này cũng bao gồm cả việc mua sắm thiết bị thông tin, cung cấp nước, gaz, năng lượng điện, xây dựng bệnh viện, đường sá v.v…

Việc mua sắm của chính phủ ảnh hưởng lâu dài và là một phần của thương  mại thế giới với trị giá mỗi năm là 1000 tỉ EURO. Tại EU, mua sắm của chính phủ mỗi năm chiếm khoảng 16 %  GDP.

Việt Nam là một trong những nước mà mua sắm của chính phủ chiếm tỉ trọng lớn trong chi tiêu công hàng năm. Từ năm 1995 tỉ lệ này đã lên tới 39 % mỗi năm, trong đó có một phần rất lớn là dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Thị trường này là sự hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, việc mua sắm của chính phủ là một chương quan trọng trong hiệp định thương mại tự do này. Việt Nam và EU đã thỏa thuận với nhau về những qui định trong hiệp định của WTO liên quan đến việc mua sắm của chính phủ    ( GPA). Điều này có giá trị đặc biệt vì Việt Nam chưa phải là thành viên của GPA.

Chương nói về việc mua sắm của chính phủ trong hiệp định thương mại tự do này đạt được trình độ minh bạch và sự hoàn thiện về thủ tục so với những hiệp định FTA khác mà EU đã ký với các nước đang phát triển tiên tiến hơn.

Tiếp cận thị trường

Ngay sau khi hiệp định thương mại tự do này có hiệu lực, các công ty của EU có thể tham gia đấu thầu các hợp đồng mua sắm của các cơ quan sau đây với những điều kiện tương tự như đối với các công ty Việt Nam:

  • Việc mua sắm của tất cả các bộ của Việt Nam ở cấp trung ương, kể cả việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường sá, hải cảng và việc mua sắm của hai cơ quan ngang bộ ( Ủy ban dân tộc và miền núi, Cơ quan tổng kiểm toán nhà nước ).
  • Hai đơn vị quan trọng có liên quan đến các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước (các chi nhánh của tập đoàn điện lực Việt Nam phụ trách việc truyền tải và phân phối điện, Tổng công ty đường sắt )
  • 34 bệnh viện công trực thuộc sự quản lý của Bộ Y tế
  • Hai trường đại học lớn và hai viện nghiên cứu lớn
  • Các đơn vị ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh ghi trong phụ lục, chiếm 50 % nhu cầu mua sắm không thuộc cấp trung ương.

Là một nước đang phát triển, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhờ những đối xử khác biệt hoặc / và những biện pháp quá độ trong một số lĩnh vực. Điều này đặc biệt có liên quan đến giá trị khởi đầu.

Chỉ có những hoạt động mua sắm được thực hiện bởi những đơn vị đã nêu trong hiệp định này và giá trị mua sắm vượt quá giá trị khởi đầu mới được hưởng những qui định của hiệp định này. Đối với các giá trị khởi đầu, một thời kỳ quá độ 15 năm sẽ được áp dụng theo kiểu lùi dần cho đến lúc bằng giá trị khởi đầu dành cho các nước thành viên của GAP.

Thí dụ, giá trị khởi đầu đối với hàng hóa, dịch vụ do các đơn vị của chính phủ trung ương thực hiện theo qui định về Quyền hoạch định tiêu chuẩn (SDR) là 1,5 triệu SDR. (Chú thích: 100.000 SDR bằng 120.796 EURO và 130.000 SDR bằng 157.035 EURO)

Việt Nam đồng ý xây dựng một cổng thông tin điện tử trung ương để cung cấp tư vấn về những hợp đồng mua sắm sẽ được thực hiện muộn nhất là 10 năm sau khi hiệp định thương mại tự do này có hiệu lực.

Điều này cũng rất quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài có khả năng tóm lược những thông báo mua sắm bằng tiếng Anh.

Mua sắm hàng hóa

Việt Nam đã đưa ra một danh mục sản phẩm, chủ yếu bao gồm những sản phẩm nông nghiệp và một số ít sẩn phẩm chế tạo với giá trị nhỏ hơn.

Một danh mục cụ thể đã được thỏa thuận đối với sản phẩm dược ( xem phần nói về sản phẩm dược).

Mua sắm dịch vụ

Việt Nam đã đề ra một số ngành, chủ yếu bao gồm những dịch vụ liên quan đến máy tính. Đối với các công trình công cộng, Việt Nam nêu ra tất cả những dịch vụ xây dựng, bao gồm những dịch vụ xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải và dịch vụ nạo vét lòng sông –  đây là hai ngành quan trọng đối với một số thành viên của EU.

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *