Mời tham dự Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021

Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021 – Vietnam DX Day 2021 là nơi để các doanh nghiệp, tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số, kết nối cung cầu chuyển đổi số hiệu quả, nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Sự kiện được tổ chức ngày 29-30/06 tại Hà Nội.

Chương trình do VINASA phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Logistic Việt Nam (VLA)và các Hiệp hội chuyên môn của 08 ngành kinh tế ưu tiên trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia: Tài Chính – Ngân hàng; Y tế; Giáo dục; Giao Thông – Logistics; Nông nghiệp; Năng lượng; Môi trường; Sản xuất Công nghiệp với mục tiêu: cập nhật xu thế – chia sẻ kinh nghiệm – giới thiệu giải pháp – kết nối cung cầu chuyển đổi số.

Chương trình Ngày Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam DX Day) 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số Quốc gia: Chính phủ số – Xã hội số “Xây dựng không gian số Việt Nam” với các hoạt động cụ thể như sau:

Ngày 29/6 (Thứ 3): Từ 13:30 – 17:15: KHAI MẠC SỰ KIỆN

Ngày 30/6 (Thứ 4): Từ 08:80 – 17:30: 10 Hội nghị chuyên đề và các hoạt động song hành: “Triển lãm; Kết nối giải pháp Chuyển đổi số”

Buổi sáng: 08:30 – 12:00, 30/6

Chuyên đề Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG từ 09:00 – 12:00, ngày 30/6

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành Y TẾ từ 09:00 – 12:00, ngày 30/6

Xây dựng Hệ sinh thái số cho GIÁO DỤC từ 09:00 – 12:00, ngày 30/6

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành NÔNG NGHIỆP từ 09:00 – 12:00, ngày 30/6

Chuyên đề Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG từ 09:00 – 12:00, ngày 30/6

Buổi chiều: 13:30 – 17:30, 30/6

Xây dựng Hệ sinh thái số cho các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SMEs) từ 13:30 – 17:00, ngày 30/6

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành dịch vụ GIAO THÔNG và LOGISTICS từ 13:30 – 17:00, ngày 30/6

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành NĂNG LƯỢNG từ 13:30 – 17:00, ngày 30/6

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành TÀI NGUYÊN và MÔI TRƯỜNG từ 13:30 – 17:00, ngày 30/6

Xây dựng Hệ sinh thái số cho ngành SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP từ 13:30 – 17:00, ngày 30/6

Thông tin về chương trình được cập nhật thường xuyên tại: http://dxday.vinasa.org.vn

Theo VECOM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *