May 10 hướng mạnh xuất khẩu thương hiệu ra thị trường thế giới

Hiện các sản phẩm của May 10 đã có mặt tại thị trường 60 nước trên Thế giới,  Dựa vào 3 mặt hàng sản phẩm chính, đứng đầu là Sơ mi, thứ 2 là Veston và thứ 3 là các sản phẩm khác. Trong năm 2023, May 10 có kế hoạch đầu tư mạnh cả chiều rộng và chiều sâu cho đội ngũ khoảng 400 cán bộ làm công tác kỹ thuật và khoảng 100 cán bộ phát triển thị trường. Những cán bộ này sẽ tập trung nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng chung của thị trường dệt may Thế giới.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thương gia và Thị trường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 Thân Đức Việt cho biết, trong tương lai gần, May 10 sẽ hướng xuất khẩu Thương hiệu Dệt May do người Việt và Người May 10 làm chủ.