Lazada ra mắt bộ phận chống hàng giả

Quỳnh Anh

Lazada cùng với các đối tác, sẽ ra mắt bộ phận chống hàng giả thương mại điện tử đầu tiên ở Đông Nam Á nhằm phát triển các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trong thương mại điện tử.

Lazada cho biết Nhóm công tác chống hàng giả thương mại điện tử Đông Nam Á (SeCA) sẽ làm việc với các bên liên quan để giải quyết vấn đề buôn bán hàng giả trực tuyến.

Tập đoàn này cũng sẽ cung cấp một danh bạ trực tuyến giúp dễ dàng truy cập thông tin như các chính sách, chương trình, công cụ và tài nguyên bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Lazada cung cấp.

“Tại Lazada, chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng của mình để thúc đẩy một môi trường Thương mại điện tử an toàn và đáng tin cậy”, đại diện Lazada  cho biết.

Ông nói thêm: “Chúng tôi tự hào là thành viên sáng lập của Nhóm công tác SeCA và mong muốn đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tiến bộ cũng như sự phát triển trong các tiêu chuẩn bảo vệ quyền SHTT và nâng cao nhận thức trong toàn ngành.

Vào tháng 5 năm 2021, nền tảng thương mại điện tử này đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại và trao đổi thông tin giữa chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và các nền tảng thương mại điện tử sau khi nhận thấy nhu cầu hợp tác để giải quyết các vấn đề bảo vệ IRP trực tuyến đã tăng nhanh trong thời kỳ đại dịch.