Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Đinh Dương – Khải Trí

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết Chính phủ số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Theo đó, Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 6% – 8%/năm.

Đến năm 2030 có 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả, trong đó khoảng 3.000 đến 4.000 doanh nghiệp có quy mô lớn.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết cũng đặt ra các giải pháp cụ thể như cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp, tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; Phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường; Hoàn thiện chính sách tín dụng cho các dự án nông nghiệp theo hướng hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

CÙng với đó, Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, trao quyền cho thị trường quyết định; nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *