Khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư

Quỳnh Chi

Hội thảo “Startup – Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư” do Công ty Cổ phẩn Truyền thông Thiên Lộc phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Tư Pháp, V-startup, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức ngày 28/9 tại Hà Nội

Đây là chương trình triển khai nhiệm vụ “Truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp” thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) của Bộ Khoa học và Công nghệ

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách, thông tin pháp lý và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật khi gọi vốn đầu tư, chương trình tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tiếp cận các vấn đề pháp lý mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hay gặp phải về gọi vốn đầu tư từ các nguồn quỹ trong và ngoài nước.

Chương trình sẽ thảo luận về các chủ đề vai trò của quỹ đầu tư với Startup, quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam, pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài

Đến tham dự, các startup tham gia sẽ được cơ hội giới thiệu trực tiếp với CEO Nextrans để gọi vốn cho startup của mình.

Chương trình còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp được tiếp cận các vấn đề pháp lý mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hay gặp phải về gọi vốn đầu tư từ các nguồn quỹ trong và ngoài nước.

Các startup có thể tham gia diễn đàn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có cơ hội được giao lưu, kết nối với cơ quan nhà nước tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía doanh nghiệp.

Đồng thời, phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, cung cấp môi trường giao lưu trực tiếp với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các khối Ban, Bộ, Ngành và cơ hội thực tập, làm việc trong môi trường thực tiễn chuyên nghiệp.