Khi nào hết hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách người lao động đủ điều kiện về cho người sử dụng lao động; Chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021, người sử dụng lao động phải hoàn tất các thủ tục để gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH.

Người lao động đủ điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116, vậy hạn nộp hồ sơ là khi nào?

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì  thời hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ đối với NLĐ đủ điều kiện được quy định như sau:

– Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách người lao động đủ điều kiện về cho người sử dụng lao động; Chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021, người sử dụng lao động phải hoàn tất các thủ tục để gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH.

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng: Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Lưu ý, đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhưng Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021 vẫn chưa nhận được hỗ trợ thì có thể tự mình làm thủ tục , thời hạn tiếp nhận hồ sơ là hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.


4 đối tượng mà BHXH chưa nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116

BHXH Việt Nam vừa có Công văn 3138/BHXH-CSXH về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP (được hướng dẫn bởi Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021).

Theo đó, cơ quan BHXH chưa tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP với các đối tượng sau đây:

– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.

– Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật.

– Người lao động nghỉ việc không hưởng lương.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trái pháp luật (tự ý bỏ việc).

Do đó, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn nhóm đối tượng có thời gian tham gia BHTN, thực chất là được bảo lưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 (thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam) đến 30/9/2021 nhưng không có trong danh sách đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 để BHXH Việt Nam có cơ sở thực hiện.

Trước mắt, BHXH Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất đối với những đối tượng đã có quy định cụ thể.

Theo NLĐ

https://nld.com.vn/cong-doan/khi-nao-het-han-nop-ho-so-nhan-ho-tro-theo-nghi-quyet-116-2021101115094865.htm