Hà Nội hỗ trợ chi phí hỏa táng người tử vong do covid-19

PV

HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về việc quy định ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hoả táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố sử dụng dịch vụ hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội.

Cụ thể: Chi phí hỏa táng thi hài là 3.000.000 đồng/trường hợp; trường hợp thi hài trẻ em dưới 6 tuổi là 1.500.000 đồng/trường hợp.

Chi phí vận chuyển sẽ thanh toán theo số km thực tế.

Cuối cùng, các chi phí khác gồm: Áo quan hỏa táng, hỗ trợ 1.250.000 đồng/trường hợp; túi đồ khâm liệm (nếu có) 500.000 đồng/trường hợp; bình đựng tro cốt 250.000 đồng/trường hợp; lưu giữ bình tro 15.000 đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, đến hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng tối đa không quá 365 ngày).

Về phương thức và nguồn kinh phí thực hiện, Nghị quyết quy định chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xử lý thi hài người tử vong dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn kinh phí là ngân sách cấp TP.

Thường trực HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo HĐND TP tại các kỳ họp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và giám sát tổ chức thực hiện; giao các Ban của HĐND TP, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *