Grab bổ nhiệm giám đốc điều hành mới tại Việt Nam

PV

Ảnh minh họa | Facebook

Grab Việt Nam đã bổ nhiệm Alejandro Osorio làm giám đốc điều hành mới như một phần trong nỗ lực đạt được “tăng trưởng bền vững mạnh mẽ” trong hoạt động tại địa phương.

Osorio, một người Mỹ đã làm việc cho Grab được 5 năm, trước đây từng là giám đốc chiến lược và lập kế hoạch, hoạt động khu vực, và gần đây nhất là giám đốc điều hành của Grab Thái Lan.

“Kinh nghiệm của Alejandro trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh ở quy mô khu vực và phát triển các đội ngũ địa phương có hiệu suất cao khiến ông trở thành nhà lãnh đạo phù hợp cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Grab tại Việt Nam”, ông Russell Cohen, giám đốc điều hành tập đoàn, hoạt động của Grab, cho biết.

Dưới sự lãnh đạo của Osorio, Grab Việt Nam đặt mục tiêu tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái superapp để củng cố vị thế dẫn đầu tại Việt Nam. Công ty có kế hoạch cải tiến công nghệ để giúp cải thiện hiệu quả của các đối tác, cung cấp các dịch vụ hàng ngày phù hợp hơn và lợi ích toàn hệ sinh thái cho người tiêu dùng.