Góp ý danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Nguyễn Hằng

Ảnh minh họa/internet

Bộ Công Thương vừa chính thức công bố Doanh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2018” trên công thông tin điện tử của Bộ.

Theo đó, trong thời gian công bố Danh sách sơ tuyển trên, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị xét chọn tiến hành rà soát và đóng góp ý kiến đối với Danh sách sơ tuyển trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 để hoàn chỉnh và triển khai công bố chính thức Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018.

Sau thời hạn này, nếu không nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị xét chọn, Bộ Công Thương hiểu rằng các đơn vị nhất trí với kết quả xét chọn mà Bộ Công Thương đã công bố.

Trước đó, ngày 12 tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín và công văn (số 2580/BCT-XNK) về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018.

Thực hiện chủ trương này các cơ quan, tổ chức xét chọn (đơn vị xét chọn) bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố đã triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc lập hồ sơ đăng ký và phối hợp với các cơ quan hữu quan liên quan để xác nhận, xét chọn và gửi kết quả về Bộ Công Thương.

Được biết, tính đến ngày báo cáo theo quy định, Bộ Công Thương đã nhận được 55 công văn của các đơn vị xét chọn trên cả nước, đề xuất cho 234 doanh nghiệp thuộc 25 ngành hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *