Thứ Ba, 18/12/2018 | 22:34:06

Quyết điịnh số 706/QĐ-BNV ngày 25/6/2007  Bộ Nội vụ

iễn đàn thương mại điện tử Việt Nam tổ chức vào tháng 1 năm 2007 tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử của Việt Nam và thế giới. Tại Diễn đàn này nhiều đại biểu đã đề xuất thành lập một hiệp hội nghề nghiệp tập hợp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Sau đó, một số tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực vận động thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và tới ngày 25 tháng 6 năm 2007 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

LOGO CHÍNH THỨC CỦA VECOM

.

iệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là một tổ chức phi Chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ : P.702, Tầng 7, Tòa nhà HKC số 285, Phố Đội Cấn,P.Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Email : office@vecom.vn
Điện thoại : 844 – 6259 8271 / 844 – 6278 4479

Đ ại hội toàn thể lần thứ nhất nhiệm kỳ 2007-2011 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được tổ chức vào ngày 24 tháng 7 năm 2007 với sự tham dự của trên 200 hội viên sáng lập, đại diện nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân.

Đại hội lần thứ nhất đã thông qua Điều lệ và bầu Ban Chấp hành gồm 23 ủy viên.

1. Lại Việt Anh 7  . Dương Tố Dung 13. Trần Hữu Linh 19. Phan Văn Thu
2. Mai Anh 8  . Nguyễn Ngọc Dũng 14. Nguyễn Kỳ Minh 20. Lương Văn Tự
3. Nguyễn Tú Anh 9  . Nguyễn Tiến Dũng 15. Nguyễn Văn Minh 21. Đặng Thành Tuân
4. Ứng Ngọc Anh 10. Lã Hoàng Hà 16. Vũ Bảo Thạch 22. Đinh Công Tuấn
5. Nguyễn Hòa Bình 11. Nguyễn Hữu Hà 17. Lương Ưng Thái 23. Nguyễn Quang Tuấn
6. Lê Đăng Doanh 12. Nguyễn Đức Huỳnh 18. Nguyễn Văn Thoan

Ban chấp hành

* Chủ tịch : Ông Lương Văn Tự
* Các Phó Chủ tịch : Bà Nguyễn Tú Anh, Ông Trần Hữu Linh, Ông Đinh Công Tuấn
* Tổng Thư ký : Ông Nguyễn Tiến Dũng
* Phó Tổng Thư ký : Bà Dương Tố Dung

Các ban

1. Ban Kiểm tra (Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thoan)
2. Ban Hội viên (Trưởng ban: Ông Nguyễn Tiến Dũng)
3. Ban Nghiên cứu và Phát triển (Trưởng ban: Ông Mai Anh)
4. Ban Xúc tiến thương mại (Trưởng ban: Ông Trần Hữu Linh)
5. Ban Hợp tác quốc tế (Trưởng ban:  Ông Lương Văn Tự)
6. Ban Truyền thông (Trưởng ban: Bà Ứng Ngọc Anh)
* Văn phòng (Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Kỳ Minh)
* Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Dũng)

Đ ại hội toàn thể lần thứ hai của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được được tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2011.

Đại hội đã thông qua Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II và bầu Ban Chấp hành mới gồm 17 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa II, PGS-TS. Lê Danh Vĩnh được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành khóa II:

1. Lại Việt Anh 7. Nguyễn Ngọc Điệp 13. Nguyễn Văn Minh
2. Nguyễn Tú Anh 8. Lê Ngọc Đức 14. Nguyễn Thị Thanh Thủy
3. Lê Hải Bình 9. Nguyễn Thanh Hưng 15. Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
4. Nguyễn Hòa Bình 10. Võ Văn Khang 16. Nguyễn Văn Thoan
5. Đặng Tuyết Dung 11. Trần Hữu Linh 17. PGS-TS. Lê Danh Vĩnh
6. Nguyễn Ngọc Dũng 12. Nguyễn Kỳ Minh

Ban chấp hành

* Chủ tịch : PGS-TS. Lê Danh Vĩnh
* Các Phó Chủ tịch : Bà Nguyễn Tú Anh, Ông Lê Ngọc Đức, Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Nguyễn Thanh Hưng
* Tổng Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Hưng
* Phó Tổng Thư ký : Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Các ban

1. Ban Kiểm tra (Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Minh)
2. Ban Hội viên (Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hưng)
3. Ban Hợp tác (Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Điệp)
4. Ban Tuyên truyền và Đào tạo (Trưởng ban: Ông Trần Hữu Linh)
5. Ban Hòa giải (Trưởng ban: Bà Lại Việt Anh)
6. Ban Truyền thông (Trưởng ban: Ông Nguyễn Hòa Bình)
7. Ban An toàn thông tin (Trưởng ban: Ông Võ Văn Khang)
8. Ban Nghiên cứu và Phát triển (Trưởng ban: Ông Lê Hải Bình)
* Văn phòng (Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Kỳ Minh)
* Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Dũng)
* Tạp chí Thương gia và thị trường (Tổng biên tập: Ông Hồ Hải Long)

Đ ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội. 

Đại hội đã thông qua Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III và bầu Ban Chấp hành mới gồm 23 Ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa III, Ông Nguyễn Thanh Hưng được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành khóa III:

1. Nguyễn Thành Vạn An 7. Nguyễn Tiến Dũng 13. Nguyễn Văn Minh 19. Trần Văn Trọng
2. Phạm Gia Chi Bảo 8. Nguyễn Đắc Việt Dũng 14. Nguyễn Kỳ Minh 20. Hà Anh Tuấn
3. Lê Hải Bình (Mắt bão) 9. Chu Quang Hào 15. Nguyễn Bình Minh 21. Trần Trọng Tuyến
4. Lê Hải Bình (Vietjet Air) 10. Nguyễn Đăng Hùng 16. Đinh Hữu Thành 22. Lê Trung Việt
5. Đặng Tuyết Dung 11. Nguyễn Thanh Hưng 17. Nguyễn Văn Thoan 23. Lê Hoàng Uyên Vy
6. Nguyễn Ngọc Dũng 12. Bùi Trung Kiên 18. Trần Đình Toản

Ban chấp hành

* Tổng Thư ký: Ông Trần Trọng Tuyến

* Chủ tịch : Ông Nguyễn Thanh Hưng
* Các Phó Chủ tịch : Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Ông Lê Hải Bình (Mắt bão)
* Tổng Thư ký : Ông Trần Trọng Tuyến

Các ban

1. Ban Kiểm tra (Trưởng ban: Trần Đình Toản)
2. Ban Hội viên (Trưởng ban: Trần Trọng Tuyến; Phó Trưởng ban: Trần Văn Trọng)
3. Ban Đào tạo (Trưởng ban: Nguyễn Tiến Dũng | Thành viên: Nguyễn Bình Minh; Trần Trọng Tuyến)
4. Ban Truyền thông (Trưởng ban: Phạm Gia Chi Bảo | Thành viên: Đinh Hữu Thành; Lê Trung Việt)
5. Ban Hợp tác (Trưởng ban: Nguyễn Văn Thoan | Thành viên: Bùi Trung Kiên; Hà Anh Tuấn)
* Văn phòng (Chánh Văn phòng: Trần Văn Trọng)
* Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trưởng Văn phòng đại diện: Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch)
* Tạp chí Thương gia và Thị trường (Tổng biên tập: Hồ Hải Long)

Các hoạt động

Trong 10 năm tới, khoảng 30 triệu người sử dụng Blockchain ở Việt Nam

Thông tin được đưa ra trong sự kiện Vietnam Web Summit 2018 do TopDev tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), vừa diễn ra tại TPHCM. Sự kiện tiếp theo ở phía Bắc sẽ được tổ chức vào sáng nay, ngày 13/12 tại CTM Palace, 131 Nguyễn [... Xem thêm

VIDEO

© 2017 Bản quyền thuôc về tạp chí Thương Gia Thị Trường | Thiết kế bởi C.ty TNHH Công nghệ & Truyền thông Đông Bắc

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod