Giải pháp nào để chế tài hành vi vi phạm cạnh tranh không lành mạnh

Minh Sơn – Ngọc Danh

Việc chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm xây dựng môi trường kinh doanh trong sạch, bình đẳng, bảo vệ quyền tự do kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong đó, với đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh; thực tiễn cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta và vấn đề xử lý vi phạm.

Theo đó, cần chế tài đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiện nay, nền kinh tế thị trường cạnh tranh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm ra nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có chất lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Thế nhưng, việc cạnh tranh cũng mang lại những hậu quả tiêu cực nếu doanh nghiệp áp dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh.

Đồng thời, hiện còn có một bộ phận doanh nghiệp đã lợi dụng uy tín của một thương hiệu, sản phẩm đã có mặt trên thị trường, cố tình tạo ra sự nhầm lẫn cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình. Qua đó, đây cũng là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong việc sở hữu trí tuệ.

Theo khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2018 định nghĩa cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Tại khoản 3 Điều 111 Luật Cạnh tranh 2018, trong đó có mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng… các doanh nghiệp có thể kỳ vọng vào một khung pháp lý mới là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo quyền cạnh tranh lành mạnh, đồng thời ngăn chặn những hành vi cạnh tranh bất chính.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy – Trưởng phòng Pháp chế và Chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ chia sẽ, để chống lại những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, các doanh nghiệp nên đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để có thể sử dụng quyền đó bảo vệ hiệu quả cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình.

Mặc khác, trong trường hợp doanh nghiệp đã có những chỉ dẫn thương mại nhất định nhưng chưa kịp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp có thể sử dụng cơ chế chống cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có thể yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý các hành vi đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *