Gần 164 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo Báo cáo (số 188/BC-TCTK ngày 27/11/2019) của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2019 đạt mức cao với gần 12,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 11 tháng năm 2019, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 163,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,8%. Đáng chú ý là vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2019 đạt mức khá cao với 12,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo khu vực kinh tế, trong 11 tháng năm 2019 có 1,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018

Khu vực công nghiệp và xây dựng có 33,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và 90,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ.

Một số lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng: công nghiệp chế biến, chế tạo có 16 nghìn doanh nghiệp, xây dựng có 15,8 nghìn doanh nghiệp, khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 10,6 nghìn doanh nghiệp…

Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2018, bao gồm: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 41,6 nghìn doanh nghiệp giảm 2,3%, dịch vụ lưu trú và ăn uống có 6,2 nghìn doanh nghiệp giảm 2,5%, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 1,4 nghìn doanh nghiệp giảm 21,3%, nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 1,3 nghìn doanh nghiệp giảm 0,9%.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *