Fado thành đối tác chính của Alibaba – mở ra cơ hội xuất khẩu trực tuyến đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam