Đưa sản phẩm OCOP xứ Quảng lên sàn thương mại điện tử
Tính đến cuối năm 2020, Quảng Nam có 206 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Tính đến cuối năm 2020, Quảng Nam có 206 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó: Sản phẩm tiềm năng 5 sao có 1 sản phẩm, sản phẩm 4 sao là 27 sản phẩm và sản phẩm 3 sao có 179 sản phẩm.

Theo đánh giá của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, đến nay Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã mang lại những hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn…

Để nâng cao hiệu quả, tăng giá trị cũng như nâng tầm các sản phẩm OCOP, tỉnh Quảng Nam đặt ra các định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian đến.

Đó là tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, với nhiều hình thức và nhiều kênh thông tin để mọi người, mọi nhà đều hiểu và hiểu đúng về Chương trình OCOP.

Theo đó, giai đoạn này, Chương trình OCOP Quảng Nam sẽ tập trung nhiệm vụ có tính đột phá về phát triển sản phẩm theo chuỗi liên kết để tạo ra các sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh và các sản phẩm thế mạnh khác, theo hướng đa dạng hóa, chế biến sâu; coi trọng cả “sản phẩm tốt và bán hàng tốt”, trong đó “sản phẩm tốt” là quan trọng, “bán hàng tốt” là quyết định.

Đặc biệt, phát huy tốt hơn nữa hoạt động của MTTQ Việt Nam, hội, đoàn thể các cấp trong việc phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về Chương trình OCOP, tạo được niềm tin của chủ thể đối với chương trình và niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng đối với sản phẩm OCOP.

Giai đoạn 2021-2025, bên cạnh chú trọng hỗ trợ phát triển sản phẩm hướng đến chất lượng cao hơn, an toàn hơn, tỉnh Quảng Nam sẽ quan tâm, chú trọng và dành nguồn kinh phí để triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP được công nhận, xây dựng thương hiệu OCOP.

Tỉnh Quảng Nam sẽ tăng cường tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP gắn với các sự kiện văn hóa, hoạt động du lịch do Trung ương, địa phương, các đơn vị có liên quan tổ chức.

Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn đối tác OCOP để kết nối cung cầu trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thương mại điện tử trong việc tiêu thụ nội địa và xuất khẩu hàng hóa.

Theo Dân Việt
https://danviet.vn/dua-san-pham-ocop-xu-quang-len-san-thuong-mai-dien-tu-20210908174651101.htm