Doanh nhân kỹ thuật số là gì?

PV

Bạn có thể bắt đầu khởi nghiệp kỹ thuật số của mình với chi phí thấp mà không cần đầu tư vào trang web hoặc thương mại điện tử

Doanh nhân kỹ thuật số là những người sử dụng internet để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Các hoạt động kỹ thuật số này có những đặc điểm độc đáo như những đặc điểm được liệt kê dưới đây:

1. Đầu tư tối thiểu: Nhờ có internet, bạn có thể bắt đầu kinh doanh với ít nguồn lực hơn. Đầu tư ít hơn có nghĩa là ít rủi ro hơn cho các doanh nhân.

Tuy nhiên, doanh nhân số phải có kiến thức cơ bản về quản lý kinh doanh và phải liên tục đào tạo các chiến lược kỹ thuật số cho phép họ tiếp cận khách hàng và đối tượng mong muốn.

2. Tiếp cận thị trường toàn cầu: Doanh nhân kỹ thuật số có thể tiếp cận thị trường toàn cầu mà không bị giới hạn về thời gian hoặc địa điểm, vì vậy họ có thể tối đa hóa cơ hội thu hút khách hàng ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, bằng cách tiếp cận thị trường toàn cầu, doanh nhân kỹ thuật số sẽ có sự cạnh tranh rộng rãi, vì vậy họ phải tạo sự khác biệt để phát triển kinh doanh thành công.

3. Tính linh hoạt về địa lý: Doanh nhân kỹ thuật số có thể điều hành doanh nghiệp của mình từ mọi nơi trên thế giới miễn là anh ta có thiết bị điện tử di động và truy cập internet.