Doanh nghiệp sử dụng nền tảng hỗ trợ công việc ngày càng đa dạng

Trung Nguyên

Theo Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2021 của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), các nền tảng hỗ trợ công việc được các doanh nghiệp sử dụng ngày càng đa dạng.

Trong năm 2020, tỷ lệ lao động sử dụng email trong công việc có giảm chút so với các năm trước. Điều này phản ánh mức độ đa dạng của các nền tảng hỗ trợ hoạt động trao đổi trực tuyến cho doanh nghiệp hiện nay. Theo đó cứ 100 doanh nghiệp thì mới có 43 doanh nghiệp cho biết có tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng email trong công ty trên 50% (giảm 4% so với năm trước).

Phân nhóm theo quy mô doanh nghiệp thì nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lại có tỷ lệ lao động sử dụng email trên 50% cao hơn một chút so với nhóm doanh nghiệp lớn, mức độ chênh lệch cũng tương đồng so với kết quả khảo sát các năm trước.

Sự thông dụng cũng như tính tiện lợi và nhanh chóng tương tác của những nền tảng mới như Facebook Messenger, Zalo, Viber, WhatsApp, Skype… đang dần thay thế cho hình thức kết nối truyền thống thông qua email.

Khảo sát năm 2020 cho thấy gần như 100% doanh nghiệp tham gia khảo sát thường xuyên sử dụng các nền tảng như Facebook Messenger, Zalo, Viber, WhatsApp, Skype… với các mức độ khác nhau. Cụ thể, có tới 62% doanh nghiệp cho biết có trên 50% lao động thường xuyên sử dụng các công cụ trên (cao hơn một chút so với kết quả khảo sát năm 2019), 23% doanh nghiệp cho biết có từ 21%-50% lao động thường xuyên sử dụng và 15% doanh nghiệp cho biết có dưới 20% lao động thường xuyên sử dụng.

Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Viêt Nam 2021 được VECOM tiến hành khảo sát trên 5.000 doanh nghiệp. Trong tổng số phiếu thu về có 4.693 phiếu hợp lệ được dùng làm số liệu để phân tích trong Báo cáo.

Năm 2020 mẫu phiếu có chỉnh sửa loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát, theo đó phân làm 3 nhóm chính gồm có: Doanh nghiệp Nhà nước; Doanh nghiệp ngoài Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, đa số doanh nghiệp tham gia khảo sát là doanh nghiệp ngoài nhà nước (chiếm 89%).

Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới 300 lao động (SME) chiếm 90% tổng số doanh nghiệp khảo sát, nhóm doanh nghiệp lớn trên 300 lao động chiếm 10%. Tỷ lệ này tương đồng với tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ so với các doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Cách phân nhóm lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp năm nay cũng có thay đổi một chút. Nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong cuộc khảo sát (31%), tiếp sau đó là nhóm doanh nghiệp xây dựng (20%), vận tải – kho bãi (10%), và nhóm khai khoáng – công nghiệp chế biến – chế tạo (10%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *