Doanh nghiệp Ma-rốc có nhu cầu mua lưới đánh cá

Bộ Công Thương vừa đăng thông báo của Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc thông tin về đối tác Ma-rốc có nhu cầu mua lưới đánh cá tới các doanh nghiệp xuất khẩu quan tâm

Công ty Panafric Ma-rốc có nhu cầu mua lưới đánh cá, trong đó có lưới cá trích với các thông số sau đây:

NYLON SARDINE NET

S/K, DSTB, LWSF

REINFORCEMENT : DOUBLE MESH 3MD AT EVERY 25 MESHES

210D/6PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR

210D/9PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR

210D/15PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR

210D/18PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR

REINFORCEMENT : WITHOUT

210D/15PLY 9 MMSQ 100MD 105 MTR

210D/18PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR

210D/75PLY 25 MMSQ 2.5MD 105 MTR

210D/120PLY 25 MMSQ 2.5MD 105 MTR

Ngoài ra, Công ty này cũng nhập khẩu các loại lưới vét, lưới cào và ngư cụ khác. Số lượng dự kiến nhập khẩu khoảng 6 công ten nơ 20/năm.

Các doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ với Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc  theo địa chỉ sau đây để nhận tư vấn và kết nối (Thương vụ sẽ ưu tiên kết nối doanh nghiệp liên hệ trước):

Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc (Kiêm nhiệm Ghi-nê, Bê nanh, Cốt-đi-voa, Buốc-ki-na-pha xô)

Email: ma@moit.gov.vn. Whatsap: +84966967181

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *