Môi trường xanh trong sản xuất phát triển bền vững

PV

Sáng 29/06/2023 tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023.

Đây là một sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác phát triển đổi mới trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Diễn đàn thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, nhà khoa học, các đối tác quốc tế và các bên liên quan khác.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đã trình bày các công nghệ, khoa học, Công nghệ trong sản xuất điện rác sinh khối, Hydro xanh và thu hồi carbon; công nghệ xử lý Solar panel; giải pháp kiểm soát vận hành rác thải thành năng lượng và xử lý nước thải được hỗ trợ bởi AI; giảm thiểu tác động của nguồn vRE đến lưới điện hiện nay; giải pháp chuyển đổi Biomass và rác thải thành năng lượng, tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm lượng phế thải.

Tại diễn đàn cũng đã có sự trao đổi thảo luận về nghiên cứu công nghệ, cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển giao ứng dụng, phát triển công nghệ năng lượng, môi trường. Các bên tham gia đã đưa ra những kiến nghị và góp ý để hoàn thiện các chính sách liên quan đến: giảm thiểu khí thải biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023 sẽ là cơ hội để các đơn vị trong các ngành khoa học và công nghệ, công thương, tài nguyên và môi trường nhìn nhận tổng quan, rõ nét về thực trạng các hoạt động liên quan đến ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng và Môi trường.

Mỗi doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ năng lượng, môi trường xanh trong sản xuất, đây là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế bền vững hiện đại.

Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, giúp cho doanh nghiệp có nhiều lợi ích như: tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì; tăng hiệu suất, chất lượng và an toàn của sản phẩm; đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường, cũng như tạo ra những giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Đồng thời, việc làm chủ công nghệ năng lượng và môi trường trong sản xuất cũng góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu sự tiêu hao của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm lượng khí thải và các chất ô nhiễm khác, cũng như tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Doanh nghiệp làm chủ công nghệ năng lượng và môi trường trong sản xuất là một hành động có ý nghĩa với sự phát triển ổn định bền vững của xã hội.

Các doanh nghiệp và tổ chức cần có sự nhận thức cao và chủ động trong việc áp dụng các công nghệ năng lượng, môi trường xanh trong sản xuất, để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, tăng cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường.