Doanh nghiệp dùng mạng xã hội hỗ trợ kinh doanh nhiều hơn website

Nguyên Hoàng

Nguồn: Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2021

Đây kết quả khảo sát được ra trong Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2021 (EBI) vừa được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) công bố.

Trong khi đó website luôn được đánh giá là một kênh quan trọng khẳng định giá trị thương hiệu và có tính bền vững nhất cho doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến. Song song với các kênh triển khai thương mại điện tử nhanh và hiệu quả khác thì đây cũng là một kênh được các chuyên gia hàng đầu khuyến nghị cho doanh nghiệp khi có định hướng phát triển lâu dài.

Tuy nhiên vẫn theo khảo sát của VECOM,  các doanh nghiệp ngày càng quan tâm tới nền tảng mạng xã hội để hỗ trợ kinh doanh. Trong nhiều năm, tỷ lệ doanh nghiệp có bán hàng trên các mạng xã hội đều có chiều hướng tăng dần.

Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đã xây dựng website không có thay đổi gì so với năm 2019 và mức độ chênh lệch với các năm trước cũng không cao.

Không biết có phải do nguyên nhân chú trọng mạng xã hội hơn, việc doanh nghiệp thiếu quan tâm đến nội dung trang web ngày càng tăng.

Theo số liệu trong EBI, 38% doanh nghiệp có website tham gia khảo sát cho biết thường xuyên cập nhật thông tin lên hàng ngày, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với năm 2019. Bên cạnh đó tỷ lệ doanh nghiệp không cập nhật thông tin lên website cũng tăng rất cao từ 22% năm 2019 lên 28% năm 2020.

Ngoài ra tên miền Việt Nam .VN vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên sử dụng cao nhất trong nhiều năm qua. Khảo sát năm 2020 cũng cho thấy có tới 59% doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn tên miền Việt Nam .VN, tiếp sau đó là tên miền quốc tế .COM (36%). Đây cũng là hai tên miền chủ yếu được sử dụng trong nƣớc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *