Điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo đúng lộ trình
Điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh với người không có thẻ bảo hiểm y tế theo mức giá dịch vụ quy định

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Y tế triển khai việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo đúng lộ trình và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Có văn bản để hướng dẫn địa phương trong việc thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh với người không có thẻ bảo hiểm y tế theo mức giá dịch vụ quy định.

Sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết và phương án cụ thể để điều chỉnh kết cấu tiền lương cơ sở theo mức lương 1.490.000 đồng trong giá dịch vụ vào thời điểm phù hợp của quý III; hoàn tất việc rà soát, phân loại dịch vụ và định mức kinh tế kỹ thuật trong tháng 10 năm 2019.

Trên cơ sở đó, tính toán, đề xuất với Ban Chỉ đạo điều hành giá về phương án triển khai bước 3 (kết cấu chi phí quản lý trong giá dịch vụ).

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *