Di dời Bến cảng xăng dầu B12 ở Quảng Ninh

Nguyễn Nga

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất lựa chọn địa điểm để xem xét khả năng bố trí xây dựng cảng thay thế Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh.

Một trong những mục đích di dời này là nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế (mà Việt Nam là thành viên) về bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Ngoài ra cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xăng, dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu bố trí vị trí cảng xăng dầu phù hợp với yêu cầu thực tế.

Tổ chức nghiên cứu các vị trí phù hợp trong từng giai đoạn để thay thế Bến cảng xăng dầu B12, xây dựng kế hoạch thực hiện việc di dời Bến cảng này theo quy định.

Hai địa phương là  thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh bảo đảm dành quỹ đất phù hợp để đầu tư xây dựng cảng xăng dầu.