Đề xuất thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam

Văn Nhạn – Văn Hải

Một cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa kiến nghị Bộ Nội Vụ sớm cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam để hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành này.

Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam sẽ cùng các bộ, ngành, hội, hiệp hội liên quan hoàn thiện dự thảo Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, về tên gọi, cho đến nay chưa có khái niệm nước mắm truyền thống hay nước mắm công nghiệp vì thuật ngữ truyền thống hoặc công nghiệp là phương thức sản xuất, không phải là tên sản phẩm thương mại được lưu hành.

Trong thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến dự thảo liên quan đến sản phẩm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, quá trình xây dựng đã tuân thủ các quy định hiện hành.

Dự thảo Tiêu chuẩn này chỉ đưa ra các khuyến nghị, hướng dẫn kỹ thuật nhằm nhận diện, kiểm soát, giảm thiểu, phòng ngừa, hạn chế tối đa các mối nguy, rủi ro tiềm ẩn có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm trên từng công đoạn trong toàn bộ quá trình sản xuất nước mắm.