Cứ 1000 dân trong độ tuổi lao động có 14,7 doanh nghiệp

Nguyên Hoàng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại buổi giới thiệu Sách trắng doanh nghiệp lần đầu tiên

Giai đoạn năm 2016 – 2018 được đánh giá là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của doanh nghiệp trong lịch sử với số lượt doanh nghiệp thành lập mới liên tiếp đạt mức kỷ lục. Trung bình mỗi năm có gần 123.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, với số vốn đăng ký đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 49,3% về lượng doanh nghiệp và 155,8% về doanh thu so với giai đoạn 3 năm trước” ,Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.

Trong bối cảnh khối doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ theo định hướng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay thì nhu cầu công khai hàng hóa và doanh thu doanh nghiệp là rất quan trọng, Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Là tiền đề để xây dựng môi trường đâu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, việc hệ thống hóa và minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp là điều cần thiết nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách, điều hành kinh tế vĩ mô, cũng như phục vụ cho nhu cầu thông tin của doanh nghiệp khi tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 là ấn phẩm đầu tiên được công bố công khai với xã hội để thực hiện những nhiệm vụ trên. Có thể coi là sự khẳng định của Chính phủ và các Bộ ngành về quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn thông qua những hành động cụ thể.

Với việc doanh nghiệp là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng của đất nước.

Với mục tiêu đến 2020, Việt Nam sẽ đạt một triệu doanh nghiệp hoạt động, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam” thường niên.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 là bức tranh đầy đủ về bối cảnh tổng quan về tất cả loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong năm 2018.

Cuốn sách cũng đề xuất một số giải pháp, và các bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp, thông tin doanh nghiệp cũng được cung cấp và phân tích theo các góc độ khác nhau như theo ngành kinh tế, loại hình doanh nghiệp hay địa bàn…

Cuốn sách cũng giúp cơ quan hoạt định chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững và hiệu quả đối với doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và địa phương.

Đồng thời là tài liệu quan trọng cho các cơ quan nghiên cứu, tham khảo đối với các doanh nghiệp trong phân tích thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trong lần phát hành đầu tiên này, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 bao gồm 4 phần Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; Tổng quan phát triển VIệt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018; Các giải pháp phát triển doanh nghiệp; Bộ chỉ tiêu đánh gái phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018 (Toàn quốc và địa phương).

Tính tới ngày 31/12/2018, Việt Nam có 714.755 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9.2% so với cùng thời điểm năm 2017. Cũng theo số liệu, có 26/63 địa phương có tốc độ tăng doanh nghiệp đang hoạt động cao hơn bình quan cả nước, cao nhất là Bình Dương với mức tăng 17,4% và Bắc Giang là 15,7%.

Ngược lại, Hà Giang, Bắc Kạn, An Giang, Cà Mau… là một trong 37 địa phương có tốc độ tăng doanh nghiệp đang hoạt động thấp hơn bình quân cả nước.

Về mật độ doanh nghiệp đang hoạt động bình quân trên 1000 dân trong độ tuổi lao động có 14,7 doanh nghiệp và 8 địa phương trên cả nước, trong đó có TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…

Theo số liệu do ngành Thống kế điều tra, cho tới 31/12/2017, trên phạm vi cả nước có 560.417 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, điều này tăng 11% so với thời điểm trước đó một năm.

Khu vực dịch vụ là khu vực có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh nhiều nhất với 390.765 doanh nghiệp, tiếp sau là khu vực công nghiệp và xây dựng với 164.189 doanh nghiệp, và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 5.563 doanh nghiệp.

Dù là khu vực có số lượng doanh nghiệp ít nhất, nhưng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng theo tỉ lệ phần trăm cao nhất với 22,8% so với 2016.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh là 14,51 triệu người, tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm trước đó.

Tại buổi ra mắt chiều 10/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao về sự quan trọng của ấn phẩm Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019.

Theo Phó Thủ tướng, Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cũng như các Hiệp hội, nhà đầu tư có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương; từ đó giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *