Công nghệ tài chính Hàn Quốc đến Việt Nam

Nguyên Hoàng

CEO 12CM - Ông Sung Won Shin phát biểu về giải pháp Stamp của 12CM tại chương trình

Hệ sinh thái Internet 4G, với những IoT, Cloud, Big data, Mobile sẽ phải đối mặt với những thay đổi đáng kể.

Chương trình về công nghệ tài chính “Fintech business day 2018” vừa được KISA – Cơ quan an ninh mạng Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội, với mục tiêu tạo cơ hội kết nối các công ty lớn về công nghệ tài chính của Hàn Quốc với Việt Nam, cũng như giới thiệu về thị trường công nghệ tài chính mới nhất Hàn Quốc.

Ông Sung Won Shin, CEO Công ty 12CM, Hàn Quốc cho biết Việt Nam là một thị trường mới nổi, có tốc độ phát triển rất mạnh, tại các thị trường mới nổi khác thường sẽ bỏ qua các bước phát triển từ từ mà nhảy thẳng lên bước phát triển công nghệ mobile

Bên cạnh đó, người Việt Nam cũng đang có sự phát triển lớn khi tỉ lể sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng đang tăng lên rất nhanh, việc cung ứng giải pháp kết nối cho thị trường thương mại điện tử từ trực tuyến tới ngoại tuyến (O2O) là việc cần thiết.

Bằng cách gỡ bỏ rào cản O2O cho thương mại diện tử, 12CM cung ứng giải pháp Eco Stamp, đóng dấu để thanh toán, thay thế hóa đơn trên giấybằng hóa đơn nền tảng ứng dụng và đóng dấu xác thực thanh toán trực tiếp trên điện thoại.

Theo đó, mỗi cửa hàng sẽ có một chiếc stamp duy nhất, được mã hóa riêng cho từng cửa hàng, là công nghệ xác thực, dành cho các cửa hành nhằm xác thực thông tin thanh toán của khác hàng.

Bên cạnh các nền tẳng công nghệ mà Fintech business day 2018 giới thiệu, các chuyên gia Hàn Quốc còn cho răng, bằng cách nhìn vào sự thay đổi của thời đại, chúng ta cần phải dẫn đầu các vấn đề về Internet trong tương lai qua việc tạo ra các chu kỳ đạo đức trong hệ sinh thái công nghiệp Internet, cũng như đặt nền tảng cho an toàn thông tin an toàn hơn.

Một kỷ nguyên của Internet với những cơ hội mới và những thay đổi sẽ sớm đến, phá bỏ giới hạn giữa thế giới thực và ảo, mang theo những cuộc chiến xung đột và bảo mật ngày càng khó lường.