Cơ sở dữ liệu trợ giúp thương mại của EU

Cơ sở dữ liệu trợ giúp thương mại của EU cung cấp những thông tin tức thời về điều kiện nhập khẩu vào EU đối với bất kỳ loại sản phẩm nào từ máy móc, hóa chất đến hàng dệt may, thực phẩm và rượu.

Cơ sở dữ liệu trợ giúp thương mại của EU là gì?

Cơ sở dữ liệu trợ giúp thương mại của EU ( EH ) là cơ sở dữ liệu trực tuyến có thể tiếp cận miễn phí dành cho các công ty ngoài EU có ý định bán sản phẩm vào thị trường EU.

Hệ thống này cung cấp những thông tin tức thời về điều kiện nhập khẩu vào EU đối với bất kỳ loại sản phẩm nào từ máy móc, hóa chất đến hàng dệt may, thực phẩm và rượu.

Các doanh nghiệp có thể tiếp cận hệ thống thuế quan đối với tất cả hàng hóa được liệt kê trong biểu thuế và cũng có thể tìm thấy những yêu cầu nhập khẩu thực tế của EU về những sản phẩm này, mức thuế suất được áp dụng ở 28 nước thành viên của EU và thống kê thương mại tổng hợp từ nay tính ngược đến năm 2002.

Nội dung đặc biệt của cơ sở dữ liệu này bao gồm những yêu cầu cụ thể về sản phẩm của EU như qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, những tiêu chuẩn kỹ thuật và qui tắc dán nhãn để có thể kiểm tra từng sản phẩm.

Website này được cập nhật thường xuyện và do đó là nguồn thông tin đáng tin cậy. Hầu hết những thông tin này được thể hiện bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha.

Lúc nào có thể kiểm tra kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp EU?

Bạn cần có những tài liệu gì để có thể tiếp cận thị trường EU ( tài liệu hải quan, giấy phép nhập khẩu, giấy bảo hiểm vận tải ). Đó là những yêu cầu chung đối với nhập khẩu.

Những yêu cầu hợp pháp của EU về sức khoẻ con người, sự an toàn của người tiêu dùng, bao bì, ký hiệu hàng hóa, nhãn mác áp dụng cho sản phẩm mà họ định nhập khẩu, tức là những yêu cầu cụ thể về nhập khẩu.

Những loại thuế nhập khẩu, thuế suất, hạn ngạch được hưởng ưu đãi thuế và hạn ngạch không được hưởng ưu đãi thuế, áp dụng cho sản phẩm của họ.

Những ưu đãi mà EU dành cho các nước khác và làm thế nào để yêu cầu áp dụng thuế suất thấp hơn có liên quan đến xuất xứ của sản phẩm

Mức thuế VAT và thuế tiêu thụ áp dụng cho mỗi nước thành viên của EU

Những thống kê về quan hệ thương mại giữa các nước EU và các nước ngoài EU.

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *